Bezpečnost potravin

Revize právních předpisů týkajících se přepravy zvířat

Vydáno: 14. 2. 2023
Autor: ČSCHMS

Informace Českého svazu chovatelů masného skotu

Jak jsme již avizovali v minulém roce, letos by mělo dojít k představení návrhů na úpravu právních předpisů EU týkající se dobrých životních podmínek ve vztahu k přepravě zvířat. I nadále panuje obecná shoda na tom, že by legislativa neměla být zpřísňována nebo rozšiřována, ale na bázi vědeckých poznatků zpřesňována a zejména jednotně a plně uplatňována ve všech členských státech. Stejný názor zastává i ČSCHMS, který se této otázce dlouhodobě věnuje. Portugalsko na posledním jednání na Rady na konci ledna představilo stanovisko (viz příloha), které většina zemí, včetně České republiky, podpořila.

V dokumentu je uvedeno, že: „přeprava zvířat má zásadní význam pro řádné fungování živočišné výroby Evropské unie, a proto se domníváme, že není namístě uvažovat o zákazu vývozu živých zvířat. Považujeme za důležité, aby revize nařízení o přepravě zvířat směřovala ke zjednodušení obchodu s živými zvířaty uvnitř společenství EU, a aby vývozy zvířat do třetích zemí probíhaly za dodržování přísných požadavků na dobré životní podmínky zvířat. Proto je potřeba nalézt vyvážený kompromis mezi zlepšením dobrých životních podmínek zvířat během přepravy, zachováním konkurenceschopnosti evropských zemědělců na světovém trhu a zajištěním udržitelného potravinového systému.“

Portugalsko představilo informaci o přepravě zvířat, kterou považuje za nedílnou, ale současně nejvíce viditelnou součást produkce masa, vyzdvihlo nutnost spolupráce v rámci EU i se třetími zeměmi, podporuje náhradní možnosti přepravy, ale ne za cenu jejího úplného zákazu. ES, FR, IT, IE, HU, CY, SI, PL, EL, LV, MT, BG, EE, HR, SK, CZ a RO uvedly, že podporují revizi vedoucí k použití alternativ při přepravě, ale nejsou pro úplný zákaz přepravy živých zvířat, zejména do třetích zemí. Uvedly, že současná legislativa nezajišťuje jednotný výklad a nebere ohled na rozdíly v klimatických podmínkách. Při revizi legislativy je třeba postupovat na základě vědeckých poznatků a legislativu zjednodušit a zachovat konkurenceschopnost a vymahatelnost i mimo území EU. RO zákaz transportu na dlouhé vzdálenosti zásadním způsobem nepodporuje. DE, DK, NL, FI, AT a LU považují existující praktiky v lodní a nákladní dopravě za neudržitelné. Podporují zákaz přepravy živých zvířat, zejména do třetích zemí. EK poděkovala za podporu ČS. Uvedla, že aktualizovala svoje vědecká stanoviska, bere v potaz zhodnocení dopadů a připravuje zjednodušení legislativy. Vyslovila se pro úpravu postupů, ale přepravu zakazovat nebude.

*******************************************************************************

Související články:

• Pozice Evropského parlamentu k welfare
• ČSCHMS vítá výsledek hlasování EP o přepravě zvířat
• EU připravuje revizi legislativy k transportu zvířat
• Jednání s MZe ohledně hovězího masa
• EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat

Připojený dokument:

Nota PT k AW.pdf, 296 kB  
Revision of animal transport legislation

 

Zdroj: ČSCHMS