Bezpečnost potravin

Revidovaný bezpečný příjem 3- monochlorpropandiolu (3-MCPD) v rostlinných olejích a v potravinách

Vydáno: 19. 1. 2018
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA přehodnotil účinek kontaminantu 3-MCPD na ledviny a mužskou plodnost.

Experti EFSA využili aktualizovaný vědecký přístup k přehodnocení možných dlouhodobých nepříznivých účinků kontaminantu 3-MCPD, vznikajícího při zpracování potravin, na ledviny a mužskou plodnost.

Úroveň příjmu 3-MCPD v potravinách je pro většinu spotřebitelů považována za bezpečnou, u mladších věkových skupin však existuje potenciální zdravotní riziko. V nejhorším případě mohou překročit bezpečnou úroveň děti, které dostávají pouze kojeneckou výživu.

Aktualizace stanoviska z r. 2016

Chemická látka 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) a látky příbuzné, nazývané estery 3-MCPD, jsou kontaminanty, které vznikají při zpracování potravin a nacházejí se v některých zpracovaných potravinách a rostlinných olejích, zejména v palmovém oleji. 3-MCPD a jeho estery vznikají zejména během procesu rafinace olejů.

Expertní panel EFSA pro kontaminanty nejprve vyhodnotil potenciální rizika 3-MCPD v roce 2016 spolu s dalšími kontaminanty, vznikajícími při zpracování potravin, tzv. glycidylestery mastných kyselin (GE). Úřad EFSA dospěl k závěru, že GE jsou potenciálně nebezpečné pro zdraví veřejnosti kvůli svým genotoxickým a karcinogenním účinkům, tj. mohou poškodit DNA a způsobit rakovinu.

Evropská komise dokončuje nové právní předpisy EU zaměřené na snížení úrovně GE v rostlinných olejích a potravinách.

Aktuální revize se týká pouze látky 3-MCPD a jejích esterů. Předchozí hodnocení GE úřadem EFSA se nezměnilo.

Proč úřad EFSA aktualizoval své hodnocení 3-MCPD?

Profesor Christer Hogstrand, který vedl vědeckou skupinu, jež v roce 2016 stanovisko vytvořila a nyní předložila jeho přehodnocení, uvedl: „Úřad EFSA se rozhodl přehodnotit své stanovisko poté, co Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva a kontaminanty (JECFA) dodatečně ustanovil jinou bezpečnou hladinu – tolerovatelný denní příjem neboli TDI.

„Mezitím EFSA aktualizoval metodiku použitou pro výpočet našeho předchozího TDI – tzv. přístup BMD (Benchmark Dose).“

„Panel použil revidovanou metodu k přehodnocení 3-MCPD a v důsledku toho se zvýšila předchozí bezpečná hladina dva až dva a půlkrát.“

Tolerovatelný denní příjem (TDI) 3-MCPD (μg/kg tělesné hmotnosti)

EFSA 2017

2.0

JECFA 2016

4.0

EFSA 2016

0.8


Potenciální rizika pro ledviny a mužskou plodnost

Profesor Hogstrand dodal: „Znovu jsme zkontrolovali údaje týkající se účinků na vývoj a reprodukci, zejména na plodnost mužů, jak bylo zdůrazněno výborem JECFA.“

„Vypočítali jsme hladiny, při kterých by se mohly objevit nepříznivé účinky na ledviny a mužskou plodnost. Aktualizovaný TDI chrání před oběma typy vlivů.“

Technické rozdíly, stejné závěry

Nový TDI úřadu EFSA je blíže k TDI výboru JECFA. Úřad EFSA a výbor JECFA používaly stejné toxikologické údaje, ale různé techniky modelování BMD. Navzdory technickým rozdílům došly oba tyto orgány ke stejným závěrům v souvislosti s možnými nepříznivými účinky látky 3-MCPD a hodnotami jejího dopadu na veřejné zdraví.

Zdroj: EFSA