Bezpečnost potravin

Restaurace Pyšelka ve Vysoké Lhotě znovu otevřena

Vydáno: 17. 3. 2015
Autor: KHS Středočeského kraje

Informace KHS Středočeského kraje ze dne 16. 3. 2015.

Středočeští hygienici provedli dne 12. 3. 2015 kontrolu Restaurace Pyšelka, Vysoká Lhota ev.č. 8, 256 22 Čerčany, provozovatel Golasso a.s., se sídlem Praha 1, Králodvorská čp. 1081/16, 110 00, IČO 24722936, při které zjistili hrubé porušení hygienických podmínek. V zařízení jsou připravovány hotové i minutkové pokrmy.

Na místě bylo shledáno, že povrchy podlah kuchyně, navazujícího skladu, manipulační chodby, skladu trvanlivých potravin a hrubé přípravny zeleniny jsou značně znečištěny mastnou špínou, a to zejména v hůře přístupných místech, jako jsou rohy místností či zákoutí za technologickým vybavením. Rovněž technologická zařízení byla na povrchu špinavá, jednalo se o varné spotřebiče, police na nádobí i chladicí a mrazicí zařízení.

V době kontroly byly v chladícím zařízení skladovány přílohové bramborové knedlíky s nevyhovujícím datem použitelnosti. V prostoru kuchyně nebylo zajištěno funkční umyvadlo zajišťující hygienu rukou personálu. V prostorách manipulace s potravinami se hromadil nepořádek, jednalo se například o prázdné krabice od potravin, přikrývku, krabice od inventáře, zavařovací sklenice, hrablo na sníh, špinavé hadry a kbelíky od různých potravin. V části skladu se na stropě olupovala omítka.

V době kontroly byl zjištěn značný výskyt exkrementů hlodavců, které se nacházely na podlaze, v kuchyni mezi technologickým zařízením, na regálech mezi uloženým provozním nádobím, nebo dokonce i po obvodu výdejního zařízení, kde se nacházely teplé hotové pokrmy určené k výdeji. Suché balené potraviny, jako například mouka, luštěniny či těstoviny byly v některých případech skladovány v místy okousaných obalech, takové potraviny pak byly i částečně smíseny s myším trusem.

Hygienici bezodkladně nařídili provedení speciální ochranné deratizace, likvidaci nebezpečných potravin a pokrmů a okamžité pozastavení výkonu činnosti až do doby odstranění závad.

Provozovatel zařízení projevil součinnost, uzavřel provozovnu a ihned zahájil sanitaci celého zařízení. Již 13. 03. 2015 oznámil splnění všech nařízených opatření, v odpoledních hodinách byla vykonána opakovaná kontrola k ověření této informace. Bylo potvrzeno, že provozovatel zajistil speciální ochrannou deratizaci odbornou firmou, potraviny určené k likvidaci se již na provozovně nenacházely. Celý prostor zázemí kuchyně byl uklizen za pomocí dezinfekčních prostředků, veškerá zařízení a technologická vybavení byla vyčištěna. Předměty nesouvisející s provozem byly vymístěny z provozovny. V celém prostoru zázemí byla provedena výmalba. Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zdroj: KHS Středočeského kraje