Bezpečnost potravin

Restaurace a penzion Sukorady – masivní výskyt hlodavců

Vydáno: 26. 2. 2015
Autor: KHS Středočeského kraje

Informace KHS Středočeského kraje ze dne 26. 2. 2015.

Restaurace a penzion Sukorady – masivní výskyt hlodavců bylo nutné řešit uzavřením restaurace a nařízením deratizace

Dne 24. února 2015 provedli středočeští hygienici kontrolu v „Restauraci a penzionu Sukorady“, umístěné na adrese Sukorady č.p. 102. Jedná se o zařízení, kde jsou podávány hotové a minutkové pokrmy.

Během této kontroly bylo zjištěno, že potravinářské prostory nebyly udržovány v čistotě. Podlaha v kuchyni na méně přístupných místech zejména za technologickým zařízením (chladící zařízení, ohřívací vana, za manipulačními stoly) byla znečištěna mastnou nečistotou. Příruční chladící zařízení byla na povrchu zejména v okolí úchytů dveří znečištěna prachem a mastnotou. Ve skladu se v době kontroly vyskytovaly rozsypané zbytky potravin, prokousaná balení od hlodavců (zejména luštěniny, těstoviny, mouka) a velké množství myšího trusu, který byl zjištěn také v prostoru kuchyně, zejména na méně přístupných místech za chladicím zařízením. V prostoru kuchyně se v době kontroly nahromadilo pod úložnými prostory v kartonové krabici větší množství skořápek od vajec. Na podlaze v kuchyni byla volně odložena pracovní prkénka, prázdná nerez gastronádoba uložená volně pod ohřívací vanou byla kontaminována myším trusem dokonce přímo uvnitř! PVC plochy byly místy hlodavci rozkousány.

Na základě uvedených zjištění byl vydán příkaz k okamžitému pozastavení výkonu činnosti, a to až do doby odstranění zjištěných závad. Dále bylo nařízeno zlikvidovat kontaminované potraviny a zajistit provedení speciální ochranné deratizace.

Provozovatel následující den ohlásil, že všechna uložená opatření splnil. Opakovaná kontrola provedená dne 26. 2. potvrdila, že celá provozovna byla uklizena, vydezinfikována, kontaminované potraviny zlikvidovány a odbornou firmou byla provedena deratizace. Provozovateli bude v příkazním řízení uložena finanční sankce.

Zpracoval: MVDr. Jiří Dvořák

Zdroj:  KHS Středočeského kraje