Bezpečnost potravin

Řepka – potenciální zdroj bílkovin pro lidskou výživu

Vydáno: 24. 6. 2013
Autor: sukova1

Pro zabezpečení zásobování populace bílkovinami přichází v úvahu izolace bílkovin z řepky. Jejich biologická využitelnost je obdobná jako u bílkovin ze soje.

Zásobování bílkovinami je limitujícím faktorem dostatečné výživy. Podle prof. Gerharda Jahreise z univerzity v Jeně je proto sporné, zda cenné rostlinné bílkoviny mají být využívány převážně ke krmení zvířat, kde jich dvě třetiny zůstávají nevyužity, zatímco v lidské výživě by byly využity 100%.

Při výživové studii s 28 účastníky bylo zjištěno, že neexistují rozdíly v biologické využitelnosti bílkovin, ať je jejich nosičem soja nebo řepka.

Proto přichází v úvahu, že by soja pěstovaná převážně v Jižní Americe, mohla být nahrazena domácí řepkou. Určitým problémem by bylo, že řepková bílkovina by podle evropské legislativy patřila k „novel foods“, a musela by být před použitím k lidské výživě schválena.

Extrakce řepkové bílkoviny je zatím v porovnání se sójovou nákladnější, ale dá se očekávat technologický vývoj.


Dtsch. Lebensm. Rdsch.,  109, 2013, č. 5, s. 241