Bezpečnost potravin

Reklama na potraviny má podpořit zdravou výživu

Vydáno: 10. 2. 2006
Autor:

Ve Francii se připravuje opatření, že při reklamě na potraviny buď bude výrazně uveden slogan na podporu zdravé výživy, nebo odveden poplatek do příslušného fondu.

Při reklamních kampaních na potravinářské výrobky ve Francii by podle návrhu publikovaného v prosinci  2005 měly být aplikovány dvě varianty: buď uvést slogan na podporu zdravé výživy, nebo odvést nejméně 1,5 % z rozpočtu na reklamu do fondu pro účely veřejného zdraví. Opatření se týká reklamy ve všech typech médií: televize, rozhlas, tisk, postery, kino, internet a také reklamní brožry a firemní periodika. Zatím jsou navrženy následující slogany:

Pro své zdraví jezte nejméně 5 porcí ovoce a zeleniny denně.

Pro své zdraví zařaďte pravidelné fyzické aktivity.

Pro své zdraví nejezte příliš mnoho tuku, cukru a soli.

Pro své zdraví omezte zákusky (uždibování) mezi jídly.

Předmětem samostatné studie jsou slogany určené pro děti do 4 let.

Uvedené slogany nesmí být provedeny slabým tiskem, musí pokrývat nejméně 7 % plochy určené reklamě a  musí zabírat nejméně 20 % z celkového dojmu.

Podrobnosti tohoto opatření se ještě dopracovávají, počítá se s vstoupením v platnost v květnu až červnu 2006 po notifikaci EK.

EU Food Law, 2006, č. 240, s. 10-11