Bezpečnost potravin

Rekapitulace onemocnění BSE

Vydáno: 17. 9. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 14. září 2012.

Normal
0

21

false
false
false

CS
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Table Normal“;
mso-style-parent:““;
line-height:115%;
font-size:11.0pt;“Calibri“,“sans-serif“;
mso-fareast-„Times New Roman“;}

Co to „bylo“ BéeSÉ?

Ani člověk nemusí být příliš starý, a už je pamětníkem, když ten čas dnes tak rychle běží. Kdo by to řekl, že to jsou již, nebo teprve?, tři roky, kdy byl u nás diagnostikován poslední případ bovinní spongiformní encefalopatie, neboli BSE? 

Šlo o nervové onemocnění skotu způsobené závadnými priony. Toto onemocnění vzniklo v sedmdesátých letech ve Velké Británii zmutováním nemoci ovcí, klusavky (scrapie), a to tak, že kravám dodávali do krmení nedokonale tepelně zpracovanou masokostní moučku, ve které byla i „zpracovaná“ těla ovcí uhynulých na klusavku.

Proto také byl vysloven zákaz zkrmování masokostních mouček, nejdříve skotu a posléze vůbec. A začalo se vyšetřovat, u nás od roku 2001. Do dnešních dnů byly vyšetřeny téměř dva miliony poraženého skotu (ale i uhynulých kusů), a na toto množství jsme u nás diagnostikovali 30 případů, přičemž poslední před třemi lety, v roce 2009 (4. května 2009 na Opavsku).

Zdá se, že by toto onemocnění skotu mohlo být zapomenuto, neboť všechna opatření, která byla přijata jak v rámci EU, tak samozřejmě i v ČR, byla účinná, nicméně se skot stále vyšetřuje, avšak od 1. 7. 2011 již starší – v celé EU s výjimkou Bulharska a Rumunska od 72 měsíců stáří v případě poraženého skotu a pokud jde o nutně poražené nebo uhynulé kusy, tak od 48 měsíců.

Z „kauzy BSE“ lze vyvodit poučení. V případě zdravotních rizik je třeba postupovat důsledně již od samého počátku, kdy jsou na místě rozhodnutí především odborná. V tomto ohledu se ukázal přístup Ministerstva zemědělství ČR a Státní veterinární správy jako realistický a účinný.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.