Bezpečnost potravin

Registrace distributorů POR

Vydáno: 21. 11. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ k novele zákona o rostlinolékařské péči

Předběžné informace týkající se podmínek uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh dle novely zákona o rostlinolékařské péči, která nabývá účinnosti 1. 12. 2017.

V tomto článku naleznete informace týkající se podmínek uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a problematiky registrace distributorů přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele. Dané souvisí s novelou zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, která nabývá účinnosti 1. 12. 2017.
Od tohoto termínu je možno zasílat formuláře k zápisu do registru distributorů.

Legislativa
Informace o legislativním procesu vládního návrhu zákona, který je od 19. 9. 2017 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 299/2017 Sb., s účinností od 1. 12. 2017.

Kontakt:
Ing. Tomáš Jedlička
,vedoucí oddělení, tel. 545 110 453, mob. 602 472 248, tomas.jedlicka@ukzuz.cz

  

Formuláře

Zdroj: ÚKZÚZ