Bezpečnost potravin

Registr přípravků na ochranu rostlin

Vydáno: 29. 12. 2011
Autor: berankova1

Veřejný registr přípravků na ochranu rostlin přístupný na webových stránkách MZe ČR a jeho nové možnosti vyhledávání.

Na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR www.eagri.cz je veřejnosti k dispozici aplikace „Registr přípravků na ochranu rostlin“. Hlavním účelem této aplikace je zpřístupnit veřejnosti data z registru povolených přípravků na ochranu rostlin, který vede Státní rostlinolékařská správa (SRS). Databáze zahrnuje přípravky registrované v České republice a souběžně dovážené přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Databáze je aktualizována 1x denně.

 

Nové funkcionality veřejného registru POR
Veřejný registr přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na ochranu rostlin (POR) byl rozšířen o nové možnosti vyhledávání a dále bylo rozšířeno množství zveřejňovaných dat. Změny jsou: informace o MRO na určitou šarži, anglický název účinné látky, možnost použití přípravku v integrované produkci, vyhledávání přípravků vyloučených z použití v ochranném pásmu. Více zde.

 

Zdroj:  eAGRI