Bezpečnost potravin

Registr oznámených potravin

Vydáno: 10. 7. 2015
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Registr oznámených potravin Ministerstva zdravotnictví je k dispozici od 1. července 2015

Informační systém Registr oznámených potravin (ROP) vznikl v souladu § 15a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o potravinách). 

Od 1. ledna 2015 provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu pro počáteční kojeneckou výživu [§ 3d odst. 2 písm. a) zákona o potravinách] nebo dietní potravinu pro zvláštní lékařské účely [§ 3d odst. 2 písm. b) zákona o potravinách] příp. potravinu určenou pro zvláštní výživu [§ 3c odst. 1 zákona o potravinách], která není stanovena v prováděcím právním předpisu, je povinen před jejich prvním uvedením do oběhu zaslat Ministerstvu zdravotnictví český text označení, který bude uveden na obale výrobku. Informace o výše uvedených potravinách oznámených Ministerstvu zdravotnictví jsou průběžně vkládány do informačního systému ROP, které jsou přístupné veřejnosti. 

Provozovatelé potravinářských podniků mají možnost sami zapisovat a vkládat návrhy značení potravin do databáze ROP. Po odeslání notifikace obdrží kontaktní osoba potvrzující e-mail s číslem jednacím o splnění notifikační povinnosti. 

Registr oznámených potravin Ministerstva zdravotnictví je k dispozici od 1. července 2015 na internetové adrese:

http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Stranky/ROP.aspx

V průběhu měsíců července a srpna budou vkládány notifikace potravin, které byly oznámeny Ministerstvu zdravotnictví od 1. ledna 2015. Veřejnost má možnost vyhledat konkrétní výrobek na základě 9 kritérií např. podle názvu výrobce, názvu oznamovatele, názvu výrobku, podle IČO, podle čísla jednacího. 

Předchůdcem Registru oznámených potravin (ROP) je Registr Rozhodnutí hlavního hygienika (RoHy), který eviduje údaje o potravinách tj. doplňky stravy, obohacené potraviny a potraviny určené pro zvláštní výživu oznámených Ministerstvu zdravotnictví do 31. 12. 2014 v souladu s § 3d zákona č. 274/2003 Sb. 

Registr RoHy bude poskytovat přístup pro veřejnost do 1. 1. 2020 dle článku II zákona č. 139/2014 Sb. Spotřebitel si může v databázi vyhledat konkrétní výrobek podle názvu nebo výrobce, a tak si ověřit, zda údaje uvedené v označení potravin jsou shodné s údaji oznámenými do 31. 12. 2014.

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví ČR