Bezpečnost potravin

Registr ohlášených závažných závad potravin a krmiv v USA

Vydáno: 19. 4. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Podle roční zprávy o výsledcích činnosti „Reportable Food Registre“ zřízeného úřadem FDA se z 229 hlášení zařazených do registru 38 % týkalo salmonel, 35 % nedeklarovaných alergenů.

Reportable Food Registre“ (RFR) je služba zřízená v r. 2007 úřadem FDA (na základě The Food and Drug Administration Amendments Act of 2007, section 1005), která byla uvedena do v plného provozu během  r. 2009. Cílem bylo umožnit všem zainteresovaným subjektům snadným způsobem ohlásit závadnost potravin (kromě suplementů a kojenecké výživy) nebo krmiv, příp. podezření na nebezpečí, a také šířit informace o závadných potravinách a krmivech. Jedná se o webový portál, přičemž do samotného registru jsou zařazovány potraviny, jejichž závadnost byla příslušnými orgány prošetřena a prokázána.

V případě odhaleného problému mohou spotřebitelé, obchodníci, pracovníci stravovacích služeb aj. v naléhavých situacích ohlásit problém na FDA telefonicky (tel. 1-866-300-4374 nebo 301-796-8240) nebo v méně urgentních situacích kontaktovat místně příslušné spotřebitelské koordinační centum FDA (viz Your Guide To Reporting Problems to FDA).

Zpráva  o dosavadních aktivitách RFR „A New Approach to Targeting Inspection Resources and Identifying Pattern of Adulteration“ zahrnuje časový úsek září 2009-září 2010.

Ze zprávy vyplývá, že systém přispívá k včasnému varování o problémech a k včasným zásahům inspekčních orgánů. Během uvedeného ročního provozu bylo zaznamenáno 2 240 vstupů do systému včetně 229 primárních hlášení a 1 872 následných zpráv, které byly zpracovány po primárních hlášeních. Z 229 hlášení bylo 201 (88 %) věnováno potravinám, 13 krmivům pro domácí mazlíčky a 15 krmivům pro chov zvířat.

Největší zastoupení mělo 7 kategorií závadnosti (E. coli O157:H7, salmonela, listerie, nekuchané ryby, cizí předměty, nedeklarované alergeny/intolerance, ostatní), postiženo bylo 25 komodit.

Salmonel se týkalo 86 primárních hlášení (38 %), nedeklarovaných alergenů 80 hlášení (35 %). Těmto dvěma bezpečnostním rizikům musí producenti věnovat obzvláštní pozornost. 16 % hlášení o salmonele se týkalo koření a ochucovadel. V jednom případě výrobce ohlásil zjištění salmonely v přijaté surovině – hydrolyzované rostlinné bílkovině.

Do registru bylo zařazeno 1 001 následných zpráv, 177 potravinářských produktů bylo staženo z trhu. Významným důsledkem bylo, že státní obchodní asociace vytvářejí pro své členy návody, jak zajišťovat snížení kontaminace patogeny.

Z položek týkajících se nedeklarovaných alergenů a látek vyvolávajících intolerancipatřilo 14 do sféry pekařských výrobků

Food Bussiness News, 6, 2011, č. 25, s. 21