Bezpečnost potravin

Regionální vítězné potraviny zaručují pestrost a kvalitu

Vydáno: 9. 2. 2010
Autor:

Soutěž o nejlepší regionální potraviny se snaží podpořit domácí zemědělce, producenty a české potravinářské firmy.

Regionální agrární komory ve spolupráci s okresními pořádají již čtyři roky soutěže o nejlepší regionální potraviny.

Škála hodnotících kritérií potravin je velice široká, hodnotí se senzorická chuť, vzhled, vůně, použitá surovina, technologie výroby, design výrobku, originalita, jakým způsobem je výrobek označený, zda je označení čitelné a jak je obal chráněný před poškozením. V hodnotící porotě jsou odborníci z univerzit (fakulta chemicko-technologická, agrární), zástupci inspektorátů zemědělských a potravinářských, zástupci obchodní inspekce, AK ČR a i zástupci spotřebitelů.
Potraviny, které jsou přihlášeny do soutěže, jsou ze surovin od regionálních zemědělských producentů a zpracovávají se v českých potravinářských firmách. Kvalita těchto potravin je špičková a v mnohém lepší než obdobné zahraniční výrobky.
Hodnotí se i biovýrobky, které dávají záruku, že jde o nefalšované výrobky z ekologického zemědělství z biosurovin, které se nacházejí v daném území příslušného kraje.
Zájem o regionální potraviny (včetně bioproduktů) stoupá. Snahou je postupně prosazovat v některých supermarketech koutky s těmito regionálními potravinami, stejně jako jsou již biokoutky.

Potravinářský zpravodaj XI, 2010, č.1, s.12

MZe spustilo kampaň propagující regionální potraviny