Bezpečnost potravin

Regionální potravina vstupuje do 14. ročníku – Spotřebitelé oceňují kvalitu produktů a možnost podpořit regionální producenty

Vydáno: 19. 4. 2023
Autor: SZIF

Tisková zpráva SZIF – Regionální potravina, která představuje druhou nejznámější značku kvality a původu potravin, zahajuje další ročník. Přitom ten předcházející znamenal rekord v nejvyšším počtu přihlášených výrobků, kterých bylo více než 1 700. Vysoký byl i počet přihlášených výrobců, který dosáhl více než 430. Administraci značky a související edukační a komunikační aktivity zabezpečuje Státní zemědělský intervenční fond (Fond). 14. ročník soutěže o značku Regionální potraviny startuje v dubnu. Hodnotitelské komise budou vybírat ty nejlepší potraviny napříč Českou republikou do konce června.

„Potvrzuje se, že Regionální potravina je značkou kvality, která si našla své místo jak mezi producenty, kteří usilují o její získání, tak i mezi spotřebiteli, kteří ji při svém nákupu vyhledávají,“ uvedla Eva Žákovská, vedoucí Oddělení marketingu značek kvality Fondu.

Za 13 ročníků soutěže o značku Regionální potravina přihlásili producenti více než 17 tisíc výrobků a z toho 1 357 výrobků získalo právo používat označení Regionální potravina na 4 roky. K počátku letošního roku tak mohou spotřebitelé nakoupit 424 výrobků s označením Regionální potravina, které pocházejí od 323 producentů. RP se účastní převážně mikropodniky do 10 zaměstnanců (56 %) a malé podniky s počtem do 50 zaměstnanců (29 %), pouze v 15 % se jedná o společnosti, které zaměstnávají 51-250 zaměstnanců.

„Na základě výzkumu agentury STEM/MARK, který proběhl v první polovině roku 2022, se ukázalo, že část respondentů je ochotná si za takový typ produktů připlatit a chápe, proč je cena vyšší než u standardní nabídky,“ řekla Eva Žákovská a doplnila „Jsme rádi, že spotřebitelé vnímají značku Regionální potravina jako to nejlepší, co mohou získat v rámci tzv. sousedství, tedy mohou mít produkty, které jsou čerstvé a zároveň kvalitní. Spotřebitelé také oceňují, že jsou výrobky přepravovány na menší vzdálenost, a to jak právě z pohledu čerstvosti, tak i snižování negativního dopadu na životní prostředí při dopravě.“

Za motivující pro nákup spotřebitelé mimo jiné vnímají i podporu menších producentů v regionu z pohledu podpory zaměstnanosti. Pětina respondentů uvedla, že je hrdá na kvalitní lokální produkci potravin.

Spotřebitelé také uvádí, že se s produkty označenými Regionální potravina mohou setkat i ve velkých prodejnách, supermarketech. „Zákazníci jsou samozřejmě také zvyklí potkávat se s těmito produkty na farmářských trzích, či nakupovat přímo u producentů ze dvora,“ doplňuje Žákovská. Nutnost trendu rozšiřování regionálních produktů ve standardní síti, potvrzují i nákupní zvyklosti zákazníků. 42 % respondentů uvádí, že za potravinami jezdí méně než 5 kilometrů. Větší vzdálenosti spojené s nákupem potravin jsou typické pro zákazníky z menších obcí, naopak obyvatelé velkých měst či příslušníci jednočlenných domácnosti nakupují potraviny v nejbližším okolí, téměř pětina respondentů dokonce tam, kam dojde pouze pěšky. Z průzkumu mezi držiteli značky dále vyplývá, že si vysoce cení fungování krajských koordinátorů z Regionální potraviny, marketingové podpory a také zvýšení prodejnosti svého zboží.


Eva Češpiva
Vedoucí Oddělení tiskového, tisková mluvčí SZIF

Zdroj: SZIF

Regionální potravina
Soutěž probíhá opět ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy. Značku Regionální potravina můžou získat producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Oceněný výrobek získává právo zdarma užívat značku po dobu čtyř let.

Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství. Státní zemědělský intervenční fond značku
administruje. V současné době je oceněno 424 produktů od 323 výrobců. Podrobnosti o soutěži jsou dostupné na webových stránkách regionalnipotravina.cz.

Průzkum na téma Regionální potravina probíhal v květnu 2022 a jeho cílem bylo zmapování znalosti značek kvality a původu potravin v České republice. Respondenty byla populace ČR ve věku 15 – 55 let napříč všemi kraji na základě kvótního výběru. Celkem bylo realizováno 1 420 rozhovorů metodou CAWI, tedy dotazováním prostřednictvím webového formuláře. Grafické podklady jsou uvedené v příloze tiskové zprávy.