Bezpečnost potravin

Realizace tzv. Nitrátové směrnice EU v členských státech vázne

Vydáno: 28. 3. 2003
Autor:

některé členské státy EU nedodržují Směrnici rady EHS 91/676 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů; Dánsko a Nizozemsko překračuje povolenou hladinu dusičnanů v zemědělské půdě; požadavky některých členských států na změkčení horního limitu

Bojovat proti znečišťování vody nitráty ze zemědělství je těžší než proti větrným mlýnům. Takovou zkušenost získala Evropská komise při průzkumu a kontrole, jak se prosazuje její Nitrátová směrnice. Tato Směrnice Rady EHS (91/676/EHS) stanoví horní přípustnou hranici dusičnanů z organických hnojiv obsažených v zemědělské půdě na úrovni 170 kg/ha. Přesto se povolují výjimky, např. v Dánsku byla přijata výjimka z nařízení EU pro letošní a příští rok. Na toto období se dánským zemědělským podnikům  toleruje maximální hladina dusičnanů 230 kg/ha. Podobný požadavek na dočasné změkčení povoleného obsahu dusičnanů předložila Belgie a také německá Spolková rada. Malou radost dělá orgánům EU  také situace v Nizozemsku, kde vláda vydala národní předpis, který stanoví horní hranici dusičnanů 250 kg/ha, a dále přijala nařízení, že za překročení tohoto limitu pachatel zaplatí pouze peněžní pokutu. Toto rozhodnutí nizozemské vlády má projednávat  letos na jaře Soudní dvůr EU a posoudit, zda není v rozporu se Směrnicí EHS.

DLG-Mitt., 2003, č. 3, s. 7