Bezpečnost potravin

Reakce na článek „V české půdě přibývá karcinogenního kadmia. Experti volají po zpřísnění“

Vydáno: 21. 8. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Reakce ÚKZÚZ

Na webu iDNES byl dne 20. 8. uveřejněn článek, který poměrně dramaticky popisuje nebezpečí kontaminace zemědělských půd v ČR kadmiem. Naše údaje v článku uvedené mnoho vysvětlují, přesto považujeme za důležité  reagovat i na některá další uvedená tvrzení.

Jak jsme již uvedli v článku, situace s kontaminací půdy kadmiem v České republice není tak dramatická, jak by se mohlo zdát. O situaci máme velmi kvalitní informace, neboť obsahy kadmia náš ústav sleduje dlouhodobě. A to nejen v půdách, ale prakticky ve všech vstupech, které se používají v zemědělství, tedy v minerálních i organických hnojivech, ale i ve zmíněných kalech z čištění odpadních vod či sedimentech.

V této oblasti máme k dispozici tak rozsáhlé množství dat, že patříme k nejdůkladnějším zemím v Evropě.

Mapka níže ukazuje situaci na základě 50 000 (!) vzorků půd. Vidíme na ní, že naprostá většina území se pohybuje ve velmi bezpečných hladinách, a že více zasažené oblasti nesouvisí se zemědělstvím, ale s půdotvorným substrátem (horniny přirozeně „bohatší“ kadmiem) a průmyslem.
 

Obsah Cd v zm CR

Obrázek ve vyšší kvalitě níže v příloze

Dovolujeme si také podotknout, že v půdě se kadmium neodbourává, jak se píše v článku. Jedná se o prvek, kov, který samozřejmě rozkladu, na rozdíl od chemických sloučenin, nepodléhá. Jeho úbytek v půdě je daný jeho odběrem rostlinami, případně přesunem ho hlubších vrstev.

V článku je také uveden názor, že by se měly limitní obsahy pro fosforečná hnojiva zpřísnit. Na to můžeme reagovat níže uvedenou tabulkou a grafem, kde uvádíme reálně zjišťované obsahy (na základě analýz kontrolovaných hnojiv), které jsou citelně nižší, než je limit. A v případech, že zjistíme obsahy vyšší, následuje pokuta, která dodavateli patřičně „vysvětlí“, že příště musí být při výběru hnojiv pro české zemědělce pečlivější.

Závěrem bychom rádi ujistili spotřebitele českých potravin, že nejen, že jsou na tom české půdy lépe než mnohé zahraniční, ale současně je celý systém pod stálým pečlivým dohledem. To zaručuje, že plodiny, které rostou na našich polích a z nich vyráběné potraviny, jsou bezpečné.
 

Graf - obsah Cd v hnojivech s obsahem P2O5

 

Kadmium v mg/kg P2O5

Celkem 2016 – 2020 (I-VII)

Hnojiva s obsahem P2O5
nad 5 %  n = 148

Počet hnojiv (ks)

0 – 10,0

89

10,01 – 30,0

13

30,01 – 50,0

27

50,01  – 70,0

15

70,01 – 100,0

4

100,01 a více

0

Počet hnojiv nad limit v %

12,8%

Medián (tedy nejobvyklejší  hodnota) kadmia v mg Cd/kg P2O5

3,3

 

Článek iDNES ze dne 20. 8. 2020 – V české půdě přibývá karcinogenního kadmia. Experti volají po zpřísnění

Příloha

 

 

Zdroj: ÚKZÚZ