Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Reakce na článek "V české půdě přibývá karcinogenního kadmia. Experti volají po zpřísnění" do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Reakce na článek "V české půdě přibývá karcinogenního kadmia. Experti volají po zpřísnění"

Vydáno: 21.8.2020
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Reakce ÚKZÚZ

Na webu iDNES byl dne 20. 8. uveřejněn článek, který poměrně dramaticky popisuje nebezpečí kontaminace zemědělských půd v ČR kadmiem. Naše údaje v článku uvedené mnoho vysvětlují, přesto považujeme za důležité  reagovat i na některá další uvedená tvrzení.

Jak jsme již uvedli v článku, situace s kontaminací půdy kadmiem v České republice není tak dramatická, jak by se mohlo zdát. O situaci máme velmi kvalitní informace, neboť obsahy kadmia náš ústav sleduje dlouhodobě. A to nejen v půdách, ale prakticky ve všech vstupech, které se používají v zemědělství, tedy v minerálních i organických hnojivech, ale i ve zmíněných kalech z čištění odpadních vod či sedimentech.

V této oblasti máme k dispozici tak rozsáhlé množství dat, že patříme k nejdůkladnějším zemím v Evropě.

Mapka níže ukazuje situaci na základě 50 000 (!) vzorků půd. Vidíme na ní, že naprostá většina území se pohybuje ve velmi bezpečných hladinách, a že více zasažené oblasti nesouvisí se zemědělstvím, ale s půdotvorným substrátem (horniny přirozeně „bohatší“ kadmiem) a průmyslem.
 

Obsah Cd v zm CR

Obrázek ve vyšší kvalitě níže v příloze

Dovolujeme si také podotknout, že v půdě se kadmium neodbourává, jak se píše v článku. Jedná se o prvek, kov, který samozřejmě rozkladu, na rozdíl od chemických sloučenin, nepodléhá. Jeho úbytek v půdě je daný jeho odběrem rostlinami, případně přesunem ho hlubších vrstev.

V článku je také uveden názor, že by se měly limitní obsahy pro fosforečná hnojiva zpřísnit. Na to můžeme reagovat níže uvedenou tabulkou a grafem, kde uvádíme reálně zjišťované obsahy (na základě analýz kontrolovaných hnojiv), které jsou citelně nižší, než je limit. A v případech, že zjistíme obsahy vyšší, následuje pokuta, která dodavateli patřičně „vysvětlí“, že příště musí být při výběru hnojiv pro české zemědělce pečlivější.

Závěrem bychom rádi ujistili spotřebitele českých potravin, že nejen, že jsou na tom české půdy lépe než mnohé zahraniční, ale současně je celý systém pod stálým pečlivým dohledem. To zaručuje, že plodiny, které rostou na našich polích a z nich vyráběné potraviny, jsou bezpečné.
 

Graf - obsah Cd v hnojivech s obsahem P2O5
 

Kadmium v mg/kg P2O5

Celkem 2016 - 2020 (I-VII)

Hnojiva s obsahem P2O5
nad 5 %  n = 148

Počet hnojiv (ks)

0 - 10,0

89

10,01 - 30,0

13

30,01 - 50,0

27

50,01  - 70,0

15

70,01 - 100,0

4

100,01 a více

0

Počet hnojiv nad limit v %

12,8%

Medián (tedy nejobvyklejší  hodnota) kadmia v mg Cd/kg P2O5

3,3

 

Článek iDNES ze dne 20. 8. 2020 - V české půdě přibývá karcinogenního kadmia. Experti volají po zpřísnění

Příloha

 

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021