Bezpečnost potravin

RASFF: 10. týden 2013

Vydáno: 11. 3. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 10. týdnu 2013: 4.3.–10.3. 2013.

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

08/03/2013

Belgie

 hladina rezidua sulfadimethoxinu vyšší než MRL (200 µg/kg) ve vepřovém mase

Belgie

08/03/2013

Belgie

 Salmonella enteritidis (přítomnost/ 25g) v mražených horních kuřecích stehnech

Belgie, surovina z Polska

08/03/2013

Německo

 Escherichia coli produkující shiga toxin (přítomnost/ 25g) v camembertu ze syrového mléka

Francie

08/03/2013

Belgie

 olovo (9.95; 5.73 mg/kg) v potravním doplňku

Francie

08/03/2013

Itálie

 příliš vysoké množství Escherichia coli (1100 MPN/ 100g) v živých slávkách (Mytilus galloprovincialis)

Španělsko

08/03/2013

 Nizozemsko

 Escherichia coli produkující shiga toxin v chlazeném hovězím mase (Bos taurus)

Argentina

08/03/2013

Nizozemsko

 Escherichia coli produkující shiga toxin v chlazeném hovězím mase (Bos taurus)

Brazílie

07/03/2013

Finsko

 ochratoxin A (10 µg/kg) v celém nákladu mletého žita

Lotyšsko, přes Litvu

07/03/2013

Německo

 raticid v salátu římském

Itálie

07/03/2013

Finsko

 nedeklarovaný siřičitan ve směsi ořechů

Nizozemsko

04/03/2013

Švédsko

 Salmonella infantis (přítomnost/ 25g) v mražených hovězích odřezcích

Polsko

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

08/03/2013

Německo

 aflatoxiny (B1: 1.9 <–> 158.5 µg/kg) v kukuřici

Rumunsko, Srbsko

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.