Bezpečnost potravin

Rakouská kodexová směrnice o školení personálu v potravinářství

Vydáno: 30. 1. 2013
Autor: sukova1

Specifický rakouský předpis zpracovává podrobněji požadavky stanovené v příloze II, kapitoly XII nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin.

Rakouské Spolkové ministerstvo pro zdraví zveřejnilo v červenci 2012 směrnici (součást Rakouského potravinového kodexu) o školení personálu o hygieně BMG-75210/0004-II/B/13/2012 (z 24. 7. 2012), která je doporučením pro praxi, pokud jde o aplikaci přílohy II, kapitoly XII nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin. Tato nová směrnice nahrazuje rakouskou směrnici z r. 2002 (31-950/45/VII/13/02 z 3. 12. 2002).

Směrnice zahrnuje především požadavky na rámcový plán školení, četnost školení, dokumentaci. Školení by mělo být prováděno nejméně jednou ročně a mělo by se týkat
– základních znalostí o mikrobiologických, chemických a fyzikálních a specifických vlastnostech produktu,
– zásad osobní, výrobkové a provozní hygieny,
– opatření pro vlastní kontrolu, dohledatelnost a používání HACCP,
– základních znalostí o čištění a desinfekci,
– základních znalostí o hygieně při manipulaci ve skladech a při přepravě, vč. kontroly teplot,
– správného chování při výskytu nemocí.

Směrnice poskytuje dostatek prostoru pro specifické požadavky podniku.

Účinnost školení má být v pravidelných intervalech prověřována a podle výsledků má být zajišťeno doplňující školení.

Odkazuje se na platnou normu DIN 10514 „Hygiena potravin – školení o hygieně“.

Ernährung, 36, 2012, č. 10, s. 435-439