Bezpečnost potravin

Rakouská databáze potravin pro osoby s intolerancemi a alergiemi

Vydáno: 6. 6. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Na základě informací od výrobců byla v Rakousku vytvořena národní databáze potravin, které neobsahují určité problematické složky. Je určena především pro poradenskou činnost zdravotníků.

V rámci evropského projektu eFID byla v Rakousku vytvořena národní databáze potravin použitelných pro osoby s intolerancemi. Zahrnuje 2148 produktů, které neobsahují určité složky, jako např. mléčnou bílkovinu, laktózu, pšenici, lepek, vejce, soju, SO2, benzoany, azobarviva, a tím  nejsou závadné pro osoby trpící určitými alergiemi a intolerancemi.

Informace o produktech byly získány od výrobců a budou jednou ročně aktualizovány. Přitom byla s výrobci projednávána otázka případné možné kontaminace produktů problematickými složkami a zpracována řešení, která by takové možnosti zabránila.

Soubor je zveřejněn formou brožury nebo v elektronické formě (CD-ROM nebo ve formátu pdf na webu), a je určen především  pro poradenství pacientům ze strany zdravotníků.

Neúplná databáze je přístupná na  adrese: www.lebensmittelintoleranz.org

V 80. letech byl v UK sestaven přehled „free off“potravin, který byl využíván od r. 1987.

V Nizozemí byla sestavena podobná databáze s ještě větším  počtem vyloučených složek.

V r. 1992  byl zahájen evropský projekt na vytvoření sítě takových databází s názvem European Food Intoleranz Datenbanks (eFID), který probíhal od srpna 1993 do srpna 1996. Projektu se zúčastnila řada západoevropských států. Rakousko ese projektu zúčastnilo od března 1995 do února 1997. Financování projektu bylo v každé ze zemí rozdílné- státní správa, výrobci, spotřebitelské organizace.

Ernährung, 36, 2011, č. 4, s. 156-158
Objednávka kopie článku