Bezpečnost potravin

Rajčata z Maroka – informace o nálezu ST E. coli zveřejněné v TV

Vydáno: 27. 5. 2014
Autor: SZÚ

Informace Státního zdravotního ústavu ze dne 26. 5. 2014.

Dne 26. 5. 2014 zveřejnila SZPI v ČT informaci o záchytu STEC v „rajčatech z Maroka“. Tento záchyt byl výsledkem vyšetření v ČR a to nikoli šarží rajčat, které byly signalizovány jako závadné v systému RASFF. Podle sdělení SZPI typizace STEC právě probíhá. Informace navozuje pocit, že jde o spojení s kauzou hlášenou v systému RASFF před několika dny. Proto se informace údajně nedostala do systému RASFF  OOVZ, ale do televize ano. Příznaky popisované z Francie však nebyly typické pro STEC. Údajně došly na SZPI i podněty konzumentů v ČR  o zdravotních problémech. Tyto podněty byly předány ze SZPI na MZ ČR. V dané chvíli se prověřuje, o jaké podněty „týkající se vlivu na zdraví“ se jedná. Žádná zdravotní informace nesmí být podceněna. Je potřeba rozpoznat, zda jde o související nebo nesouvisející informace, což je často velmi obtížné, protože se jedná často pouze o subjektivní názor konzumenta. V případě dalších relevantních informací budeme dále informovat.

Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

Zdroj: Státní zdravotní ústav

(pozn. STEC = bakterie Escherichia coli produkující shiga toxin)