Bezpečnost potravin

Rajčata z Maroka a zdravotní potíže po konzumaci

Vydáno: 20. 5. 2014
Autor: CZVP SZU

Informace SZÚ, Centra zdraví, výživy a potravin ze dne 19. 5. 2014.

V pátek v odpoledních hodinách byla systémem rychlého varování EU (RASFF) rozšířena informace o cherry rajčatech původem z Maroka, která u spotřebitelů vyvolávala údajně zdravotní problémy. Zpráva přišla z Francie. Přes 50 tun rajčat stejných šarží bylo údajně dovezeno i distribuováno v ČR prostřednictvím velkých řetězců (Kaufland, Billa, Penny Market). Přes snahu orgánů ve Francii zatím nebyla odhalena příčina zdravotních problémů spotřebitelů. Z tohoto důvodu bylo na místě rozšíření informace sdělovacími prostředky i v ČR. Po dotazech veřejnosti odpovídáme na časté otázky. Samozřejmě, odpovědi jsou poplatné dostupným informacím.

CZVP zhodnotilo rizikový profil případu následovně:

Exponována může být celá populace (A5), akutní efekt je pravděpodobný (B4), závažnost zdravotního efektu je střední (C3), stávající spolehlivost dat pro charakterizaci zdravotního rizika je velmi nízká (D5), možnost kontroly spotřebitelem je „zabráněním spotřeby“ (E3).

Z toho pro běžného spotřebitele plyne, jak se zachovat:

1. Zabraňte spotřebě rajčat z Maroka do doby upřesnění dat. V chladničce vydrží delší dobu, až do získání většího množství informací.

2. Tepelné zpracování (přes 72 stupňů, alespoň 10 minut), může sice zničit vegetativní formy bakterií, nemusí mít ale vliv na spory. Má minimální vliv na většinu toxických chemických látek. Ty mohou být z povrchu odstraněny mytím, nikoli však z nitra rajčat.

3. Spotřebitel tedy nemá k dispozici žádnou běžnou metodu likvidace nebezpečí, zabránění konzumace je prakticky jediný spolehlivý krok.

4. V případě akutních zdravotních příznaků, které dá spotřebitel do souvislosti s konzumací rajčat z Maroka (max. poslední 2 týdny), je vhodné  nahlásit kauzu místně příslušné hygienické stanici, pro případ došetřování.

 
V případě, že budou k dispozici další relevantní údaje, bude tato informace doplněna.

CZVP SZÚ (Centrum zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu)
Doc. MVDr. J. Ruprich, CSc.

Zdroj:  SZÚ