Bezpečnost potravin

Rajčata vykazují antitrombotický účinek

Vydáno: 14. 12. 2003
Autor:

Některé odrůdy rajčat vykazují významnou antitrombotickou aktivitu, a to jak  in vitro, tak i  in vivo. Pomocí hemostatometrie je možno detektovat a klasifikovat antitrombotický potenciál ovoce a zeleniny, což umožní provádění jednoduchého screeningu takových účinků.

Prevence arteriálních trombotických onemocnění je důležitá především v průmyslově vyspělých zemích. Závažným rizikovým faktorem pro trombózu je nevhodná strava, a proto může denní přívod antitrombotické stravy představovat pohodlný a efektivní způsob prevence. Nedávná japonská studie byla věnována zjišťování antitrombotických účinků rajčatových extraktů a určení intenzity těchto účinků u jednotlivých rajčatových variet. K testování antitrombotické aktivity in vitro byl použito hemostatometrie. Extrakty z rajčatových variet, které vykazovaly významnou antitrombotickou aktivitu in vitro byly dále hodnoceny in vivo testováním na myších s laserově indukovanou trombózou. Odrůda rajčat KG99-4 vykazovala významnou antitrombotickou aktivitu, a to jak in vitro, tak i in vivo. Extrakty KG99-4 inhibovaly nejenom tvorbu trombů, ale vykazovaly i značný trombolytický efekt. Bylo rovněž konstatováno, že pomocí hemostatometrie je možno detektovat a klasifikovat antitrombotický potenciál ovoce a zeleniny, což umožní provádění jednoduchého screeningu těchto účinků.
British Journal of Nutrition, 90, 2003, č. , s. 1031–1038