Bezpečnost potravin

Quality Control of Herbal Drugs: Approach to Evaluation of Botanicals

Vydáno: 22. 4. 2004
Autor:

Quality Control of Herbal Drugs: Approach to Evaluation of Botanicals / Pulok K. Mukherjee.- 1. vyd., New Delhi : Business Horizons, 2002. - 800 s., ISBN 81-900788-4-4 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 90736

Léčivé rostliny se kromě využití v medicíně používají v kosmetice i v potravinářství. Nová publikace v Knihovně ÚZPI poskytuje informace o metodách a teoretickém zázemí různých aspektů kontroly jakosti a standardizace léků a preparátů na bázi léčivých rostlin. Jsou popsány postupy pro botanickou, chemickou a farmakologickou charakterizaci přírodních produktů. Chemici a vědci nyní mají k dispozici užitečnou referenční příručku, která se zabývá postupy pro skreening, hodnocení a kontrolu jakosti a standardizaci léčiv a dalších přípravků na bázi léčivých rostlin. Jednotlivé kapitoly se zabývají bezpečností a toxicitou preparátů, charakterizací léčivých rostlin z botanického hlediska, vývojem metod pro určení standardizovaných parametrů, fyto – složkami a jejich analýzou, podrobným popisem analytických metod (chromatografie na tenké vrstvě, HPLC), farmakologickým screeningem léčiv na bázi léčivých rostlin, dobrou zemědělskou praxí, zajištěním jakosti a stability preparátů, analytickými profily u vybraných léčivých rostlin. Kniha je doplněna o rejstříky, seznam informačních zdrojů na internetu a seznam mezinárodních organizací.
Více informací o publikaci lze získat zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.