Bezpečnost potravin

QPS: kvalifikovaná presumpce bezpečnosti

Vydáno: 22. 10. 2006
Autor:

Je k dispozici publikace – souhrnná zpráva z 2. kolokvia EFSA, které se konalo v prosinci 2004 v Bruselu.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) organizoval ve dnech 13.–14. prosince 2004 druhé kolokvium na téma “Kvalifikovaná presumpce bezpečnosti mikroorganismů v potravinách a krmivech”. Více informací o kolokviu zde. EFSA vydal v roce 2005 publikaci, která je souhrnnou zprávou z tohoto kolokvia (viz přílohy).

Příloha 1: Qualified presumption of safety of micro-organisms in food and feed (obálka)
Příloha 2: Qualified presumption of safety of micro-organisms in food and feed (obsah, 72 stran)

Knihkupectví EU