Bezpečnost potravin

Pyrolizidinové alkaloidy v čajích

Vydáno: 13. 8. 2013
Autor: berankova1

Stanovisko německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik ze dne 15. 7. 2013.

Pyrolizidinové alkaloidy (PA) jsou sekundární metabolity produkované velkým množstvím rostlin po celém světě, jako ochrana proti býložravcům. Výskyt pyrolizidinových alkaloidů v rostlinách se velmi liší v závislosti na druhu rostliny a části rostliny, a také je ovlivněn  dalšími faktory (např. klima, půdní vlastnosti). Vzhledem k  potenciálním škodlivým účinkům  1,2-nenasycených pyrolizidinových alkaloidů, jsou PA nežádoucí  zejména v potravinách a krmivech, kde mohou vést k akutnímu poškození jater, pokud jsou konzumovány ve  vysokých dávkách. Ve studiích na zvířatech se ukázalo, že některé PA jsou  genotoxické karcinogeny.

BfR v současné době řeší výzkumný projekt  „Stanovení pyrolizidinových alkaloidů v potravinách a krmivech“. V rámci projektu bylo analyzováno 221 různých komerčně dostupných bylinných čajů a čajů ( i bylinných léčiv)  na jejich obsah PA. Na základě analýzy těchto bylinných čajů byla odhadnuta výsledná expozice pro: baby fenyklový čaj, fenyklový čaj, heřmánkový čaj, bylinný čaj, čaj z máty peprné, kopřivový čaj a meduňkový čaj. (Výběr druhů čajů není reprezentativní.) První data shromážděná během tohoto výzkumného projektu je třeba dále ověřit, např. v rámci programu kontrol potravin.

Podle prvních výsledků se  obsah celkových PA  pohyboval v rozsahu 0,0 – 3,4 mg/kg sušiny testovaných bylinných čajů  a čajů. Pro posouzení možných zdravotních rizik úřad BfR použil hodnotu  rozpětí  expozice MOE (Margin of Exposure), která  je mezinárodně užívána  k odhadu potenciálního rizika látek s genotoxickými  a karcinogenními  účinky. MOE se počítá z expozice  lidí zkoumanou látkou  a z referenční  účinné dávky (která je stanovena  nebo vypočítána  z testů na zvířatech)  při níž  dochází ke vzniku nádorů. Předpokládá se, že hodnota MOE  10000 (nebo vyšší)  u  genotoxických karcinogenů  představuje malé zdravotní riziko.

I když v jednotlivých vzorcích čajů byly naměřeny neočekávaně vysoké obsahy PA, je pravděpodobné, že krátkodobý příjem (až 14 dní) nepředstavuje zdravotní riziko pro děti a dospělé.

S ohledem na značný obsah PA v některých vzorcích, závěry týkající se zdravotních rizik v důsledku pravidelné konzumace (vysoce kontaminovaných čajových nálevů)  podléhají velkým nejistotám.  V obsahu PA ve vzorcích čajů jsou totiž značné rozdíly, a to i u stejných druhů čajů.

Pro spotřebitele (dospělé a děti) s průměrnou spotřebou  bylinných čajů a čajů, kteří nedávají přednost určitému druhu, není pravděpodobný výskyt zdravotního postižení  jako  důsledek dlouhotrvajícího příjmu. Hodnoty MOE jsou v tomto případě nad 10000.

Na základě prvních výsledků projektu jsou hodnoty MOE  pro příjem PA výrazně nižší než 10000 pro spotřebitele, kteří často pijí velké množství bylinných čajů a čajů. Z tohoto důvodu je při dlouhodobé konzumaci  výrobků s vysokým obsahem PA riziko poškození zdraví, a to především v případě dětí, těhotných žen a kojících matek.

Potenciální riziko pro spotřebitele může být sníženo díky obecnému doporučení na rozmanitost a pestrost  při výběru potravin. To může zabránit jednostranné expozici různými potenciálně zdraví ohrožujícími látkami, které se ojediněle vyskytují v malém množství v potravinách.

Konkrétně rodičům se doporučuje, aby nenabízeli svým dětem výlučně  bylinné čaje a čaje. Těhotné a kojící ženy by měly obměňovat  konzumaci bylinných čajů a čajů s jinými druhy nápojů.

Vzhledem ke genotoxickým a karcinogenním účinkům pyrolizidinových alkaloidů, stanovisko úřadu BfR je, snažit se minimalizovat obsah PA v bylinných čajích a čajích. To je také nutné vzhledem k další možné expozici  PA z jiných potravinových zdrojů (např. z medu).

BfR doporučuje analyzovat obsah PA v bylinných čajích a v šaržích čajů  před uvedením na trh.  Dále doporučuje provádět průzkum  k odhalení  příčin vysokého  obsahu  PA v určitých produktech. Dozorové orgány  nad potravinami by měly analyzovat obsah PA v čajích a bylinných čajích dostupných  na trhu.

Pyrrolizidine alkaloids in herbal teas and teas“ (pdf, 313 kB)

Zdroj:  BfR (Spolkový úřad pro hodnocení rizik)