Bezpečnost potravin

Pyrolizidinové alkaloidy v čaji, bylinných nálevech a doplňcích stravy

Vydáno: 31. 7. 2017
Autor: KM EFSA

EFSA nově hodnotil expozici pyrolizidinovým alkaloidům v potravinách a možná zdravotní rizika.

Odborníci EFSA v publikovaném doporučení konstatují, že expozice lidí pyrolizidinovým alkaloidům v potravinách, zejména lidí, kteří konzumují často a ve velkých množstvích čaje a nápoje z bylin, je z dlouhodobého hlediska možným rizikem pro lidské zdraví kvůli jejich potenciální karcinogenitě.

Také konzumace doplňků stravy na bázi rostlin, které produkují pyrolizidinové alkaloidy, by mohla vést k takovým hladinám expozice, které by mohly způsobit krátkodobou toxicitu s nepříznivými účinky na zdraví.

Úřad EFSA aktualizoval své doporučení z roku 2011 o rizicích pyrolizidinových alkaloidů pro lidské zdraví a zdraví zvířat. Pyrolizidinové alkaloidy zahrnují velkou skupinu toxinů produkovaných různými druhy rostlin, které se mohou nechtěně dostat do potravního řetězce.

Evropská komise požádala EFSA o aktualizované hodnocení rizika, které by zohledňovalo odhady expozice pomocí nejnovějších údajů o množství těchto toxinů v medu, čaji, bylinných čajích a doplňcích stravy.

Při hodnocení v roce 2011 dospěl úřad EFSA k závěru, že z dlouhodobého hlediska existuje obava ze zdravotních potíží u kojenců a dětí, které často konzumují med; což byla jediná kategorie potravin, pro kterou byly k dispozici dostatečné údaje pro hodnocení rizika.

Nyní experti EFSA identifikovali 17 pyrolizidinových alkaloidů v potravinách a krmivech, které by měly být nadále sledovány, a doporučili uskutečnit další studie toxicity a karcinogenity alkaloidů, které se nejčastěji vyskytují v potravinách.

 

Zdroj: EFSA