Bezpečnost potravin

Původci virových zakrslostí obilnin a křísek polní – 2011

Vydáno: 25. 7. 2012
Autor: berankova1

Rozsah a výsledky průzkumu prováděného SRS v roce 2011.

Cílem průzkumu prováděného Státní rostlinolékařskou správou (SRS) bylo zjištění výskytu původců virových zakrslostí obilnin a přenašeče WDV kříska polního na území ČR. Průzkum byl prováděn ve dvou ročních obdobích – na jaře roku 2011 v porostech pšenice, ječmenu, žita a ovsa na pozorovacích bodech i mimo ně a dále v období od srpna do listopadu 2011 i v jejich rezervoárech (výdrol obilnin, kukuřice, travní porosty na zemědělské i nezemědělské půdě) a v nově založených porostech ozimých obilnin, přednostně v okolí výskytů virových chorob potvrzených v jarním období.

Přílohy:

Zdroj:  eAGRI
„Rozsah a výsledky průzkumu výskytu původců virových  zakrslostí obilnin – viru zakrslosti pšenice (WDV) a viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) – prováděného SRS v roce 2011; Rozsah a výsledky průzkumu výskytu přenašeče WDV kříska polního (Psammotettix alienus) prováděného SRS v roce 2011.

Související informace:

V roce 2010 začal být uplatňován nový systém přípravy PRA (Pest Risk Analysis) v ČR, založený na součinnosti SRS s dalšími složkami státní správy, výzkumnými pracovišti, pěstitelskými svazy i zájmovými společnostmi. Odbornou platformu pro tuto spolupráci představuje Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí, ustavený Koordinační skupinou bezpečnosti potravin a tvořící součást struktury pro bezpečnost potravin v Evropské unii (viz také Evropský úřad pro bezpečnost potravin – EFSA).