Bezpečnost potravin

Původci růžovění klasů pšenice za rok 2017

Vydáno: 22. 6. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Monitoring výskytu původců růžovění klasů pšenice v ČR za rok 2017

Výsledky průzkumu výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) u pšenice ozimé prováděného ÚKZÚZ a VÚRV, v.v.i. v roce 2017

Příloha

Zdroj: ÚKZÚZ