Bezpečnost potravin

Půda a organická hmota – odborný seminář

Vydáno: 30. 12. 2015
Autor: ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pořádá seminář Půda a organická hmota dne 26. 1. 2016 v Brně.

Datum: 26.1.2016  8:30 – 14:00
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice, posluchárna A11/334
Organizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
GPS: 49°10’43.483″N 16°34’8.828″E

 

 

 

 

Obsah a kvalita organických látek v půdě se stávají kritickým parametrem zemědělských půd v podmínkách vysoké intenzity produkce a nastupujících globálních klimatických změn. Seminář si klade za cíl prezentovat výsledky zkušebních aktivit ÚKZÚZ v této oblasti a zároveň seznámit odbornou veřejnost s problematikou zdrojů organické hmoty, metodách stanovení, otázce její kvality včetně nebezpečí fytotoxického působení. Cílem je všestranná výměna zkušeností a navázání široké spolupráce odborných pracovišť i producentů.

Pozvánka včetně programu je ke stažení v příloze této akce.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím níže uvedeného on-line formuláře,  do 19. 1. 2016, včetně upřesnění zájmu o vydání Osvědčení o absolvování semináře.

On-line registrační formulář

Zdroj:  ÚKZÚZ