Bezpečnost potravin

Publikace „Průvodce světem potravin“

Vydáno: 3. 1. 2013
Autor: MZe, Olaf Deutsch

Informační centrum bezpečnosti potravin vydalo novou publikaci pro spotřebitele.

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydalo již třetí autorizované vydání publikace Průvodce světem potravin. Publikace, jejímž autorem je doc. Ing. Luboš Babička, CSc., je určená především spotřebitelům. Má sloužit jako praktický manuál shrnující to podstatné, co by měl spotřebitel vědět o potravinách a  na co si dávat pozor při nakupování.
Autor  se v publikaci věnuje i palčivé problematice alkoholických nápojů, balení potravin, označování potravin a biopotravinám. Na konci publikace je uveden seznam přípustných potravinářských aditiv. Brožura bude spotřebitelům k dispozici v promostánku Informačního centra bezpečnosti potravin, který bývá pravidelně na akcích Ministerstva zemědělství. Dále lze publikaci získat i na přednáškách, které organizuje ICBP, a na oborových výstavách s účastí MZe.

Informační centrum bezpečnosti potravin  publikaci rovněž  (zdarma)  v omezeném počtu  zasílá,  stačí  ji objednat na e-mailové adrese olaf.deutsch@mze.cz. Zájemci si mohou publikaci také osobně vyzvednout na Ministerstvu zemědělství (kontakt: Olaf Deutsch, tel.: 607 886 278).

Z obsahu publikace:
Co je bezpečná, zdravotně nezávadná potravina a kvalitní potravina
Označování potravin
Specifické požadavky na kvalitu potravin podle komodit
Biopotraviny
Geneticky modifikované potraviny
Balení potravin
Značky kvality
Aditiva
Rady pro nakupování potravin
Příloha: Seznam přípustných potravinářských aditiv

Publikace: „Průvodce světem potravin“  (pdf, 1293 kB)