Bezpečnost potravin

Publikace „Precizní zemědělství“

Vydáno: 16. 1. 2024
Autor: Ministerstvo zemědělství

Precizní zemědělství je mezinárodně ujednocený název pro směry využívající nové technologie, které začaly být rozvíjeny koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let dvacátého století. V širším pojetí jsou postupy precizního zemědělství označovány také jako „smart farming“ nebo Zemědělství 4.0.

Uplatnění principů precizního zemědělství je jednoznačně spojeno s omezováním negativního vlivu hospodaření v krajině na životní prostředí. V současné době lze přínosy precizního zemědělství spojovat se snižováním materiálních a energetických vstupů a s možností cílené aplikace přípravků na ochranu rostlin (POR) a minerálních hnojiv.

  • Publikace „Precizní zemědělstvíSTÁHNOUT (pdf, 7 MB)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství