Bezpečnost potravin

Publikace „Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin“

Vydáno: 28. 11. 2018
Autor: ICBP MZe

Byla vydána aktualizovaná verze publikace.

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ve spolupráci se Státní veterinární správou vydal aktualizovanou verzi publikace autorů Petra Šatrána a Josefa Dubna „Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin“. Publikace podává stručný přehled o nákazách, které jsou přenosné ze zvířat na člověka, tzv. zoonózách, se zaměřením na nákazy, jejichž zdrojem jsou většinou potraviny.

V publikaci jsou zpracovány kapitoly na téma salmonelóza, kampylobakterióza, tuberkulóza, brucelóza, trichinelóza, parazitózy, leptospiróza, listerióza, spongiformní encefalopatie, nemoc šílených krav a další kontaktní nákazy. V jednotlivých kapitolách je uvedena stručná charakteristika původce a průběh onemocnění u zvířat i u člověka a dále jsou zde uvedeny informace o současné nákazové situaci, o hlavních rizicích a zdrojích jednotlivých onemocnění a informace, jak se před těmito infekcemi chránit.

Samostatná kapitola je v publikaci věnována nákazám, které naopak může člověk přenášet prostřednictvím potravin na zvířata.

Cílem publikace je informovat širokou laickou veřejnost o problematice zoonóz a zajištění bezpečnosti potravin a seznámit ji rovněž s činností příslušných dozorových orgánů. Publikace vychází z informací získaných při monitoringu zoonóz, který je prováděn průběžně na území ČR a který je každoročně vyhodnocován jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie.