Bezpečnost potravin

Publikace „GMO bez obalu“ – aktualizované vydání

Vydáno: 6. 9. 2016
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal 4. aktualizované vydání publikace "GMO bez obalu".

Problematika geneticky modifikovaných organismů je na evropské úrovni stále kontroverzním tématem. Není snadné se orientovat v množství dostupných informací o GMO, které jsou mnohdy protichůdné. Cílem publikace „GMO bez obalu“ je proto odpovědět na základní otázky týkající se tohoto tématu a přiblížit čtenáři vývoj biotechnologií a příslušnou legislativu v EU i ve světě.

Publikace „GMO bez obalu“ je určena především středoškolským a vysokoškolským studentům a široké veřejnosti. 

Příloha: