Bezpečnost potravin

Publikace EFSA: „Science protecting consumers from field to fork“

Vydáno: 5. 12. 2012
Autor: berankova1

Publikace EFSA: "Věda chrání spotřebitele potravin od pole až po vidličku".

Nová brožura EFSA  “Science protecting consumers from field to fork” (Věda chrání spotřebitele potravin od pole až po vidličku) poskytuje výstižný přehled poslání úřadu (EFSA) v systému bezpečnosti potravin EU. Evropský potravinový  řetězec se kontinuálně vyvíjí a kompetence úřadu EFSA je rozšiřována tak, aby pokryla stále větší komplexní počet oblastí souvisejících s bezpečností v potravinovém řetězci. Např. onemocnění z jídla, kontaminanty, zdraví zvířat a welfare, ochranu rostlin, produkci potravin a jejich distribuci. Tato brožura zachycuje jednoduše naučným způsobem jak doporučení, která EFSA poskytuje k rizikům v potravinovém řetězci pro manažery, dávají základy mnoha zákonům a předpisům pro místa, kde jsou evropští spotřebitelé chráněni od rizik souvisejících s jídlem – „od pole až po vidličku“.

Publikace: „Science protecting consumers from field to fork“ (pdf, 1,53 MB)

Zdroj:  EFSA