Bezpečnost potravin

Ptačí chřipka v ČR; aktuální informace 2022

Vydáno: 30. 12. 2022
Autor: SVS

Aktuální informace Státní veterinární správy

Aktuality k nákazové situaci

29. 12. 2022
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha dnes potvrdilo výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 v malochovu kura domácího v obci Kunčice pod Ondřejníkem v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. V chovu se původně nacházelo devět slepic. Chovatel 23. 12. nahlásil náhlý úhyn šesti z nich, přeživší kusy vykazovali klinické příznaky. Veterinární inspektoři na místě uskutečnili šetření, nařídili předběžná opatření a odeslali vzorky k vyšetření. Zbývající tři kusy byly v průběhu vánočních svátků v souladu s legislativou utraceny. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření. Jedná se o osmnácté ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v ČR v letošním roce, od začátku prosince 2022 osmé.

16. 12. 2022
V obci Rovečné v okrese Žďár nad Sázavou na Vysočině bylo poztvrzeno sedmé ohnisko ptačí chřipky (podzimní vlna nákazy). Protože chovatel zaznamenal zvýšený úhyn drůbeže, které navíc vykazovaly příznaky onemocnění, nahlásil tuto skutečnost SVS. V chovu se původně nacházelo 15 slepic a 7 kachen, došlo k úhynu 13 slepic a dvou kachen. Veterinární inspektoři provedli v chovu šetření, odebrali vzorky a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Ten potvrdil ptačí chřipku H5N1, na stanovení patogenity se v tuto chvíli čeká. Zbývající drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

13. 12. 2022
Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů. Více v tiskové zprávě.

  

Související odkazy

 

Zdroj: SVS