Bezpečnost potravin

Ptačí chřipka se stále šíří

Vydáno: 27. 11. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 27. 11. 2014.

Státní veterinární správa v souvislosti s výskytem nových ohnisek vysocepatogenní aviární influenzy v Evropě upozorňuje na zvýšené riziko výskytu této nákazy.

Od počátku listopadu se začaly objevovat a stále přibývají případy této nákazy. V Německu, Nizozemí a ve Velké Británii se potvrdily případy ptačí chřipky subtypu H5N8. Německo uvedlo jako pravděpodobný zdroj infekce volně žijící ptáky, což bylo potvrzeno dne 23. 11.

Nákaza se šíří především v Nizozemí, kde bylo dne 21. 11. potvrzeno druhé a třetí ohnisko subtypu H5N8 a to v Ter Aaru (chov nosnic) a v obci Kamperveen (rodičovský chov brojlerů). Dne 24. listopadu bylo v Nizozemí potvrzeno již čtvrté ohnisko aviární influenzy subtypu H5 v chovu kachen, v blízkosti třetího ohniska v obci Kamperveen. Došetřování typu neuraminidázy stále probíhá, ale zdá se, že půjde o stejný subtyp.

Současnou situací se včera v Bruselu zabývalo jednání ředitelů veterinárních správ. Na jeho základě je podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, třeba upozornit zejména na to, že virus ptačí chřipky, který se nyní vyskytuje v Evropě, způsobuje nespecifické klinické příznaky. To znamená, že v infikovaných chovech se neprojevuje výrazné hynutí drůbeže a ostatní příznaky jako snížení snášky a příjmu krmiva mohou být nevýrazné a jsou snadno zaměnitelné za jiné nákazy. Proto je třeba velice pečlivě a pravidelně sledovat zdravotní stav a případné odchylky nepodceňovat. Rovněž je nutné zdůraznit, že se nákaza vyskytuje především v uzavřených chovech. To znamená, že zdrojem viru jsou sice volně žijící ptáci, ale k vlastnímu zanesení infekce do chovu dochází nepřímým přenosem především prostřednictvím kontaminovaného krmiva, pomůcek, nekontrolovatelným pohybem techniky a osob. Proto by chovatelé měli věnovat zvýšenou pozornost dodržování všech preventivních opatření. Na jejich kontrolu se nyní zaměří i Státní veterinární správa. 

Stejný subtyp viru aviární influenzy byl potvrzen u drůbeže a u volně žijících ptáků tento rok v Číně, Japonsku a v Korejské Republice. Fakt, že byl tento subtyp aviární influenzy prokázán v chovech drůbeže a u volně žijících ptáků v Evropě a v Asii ukazuje, že v šíření viru hrají velkou roli volně žijící ptáci.

mapa ai 

Proto Státní veterinární správa opět důrazně upozorňuje chovatele drůbeže – podnikatele, ale také drobnochovatele a chovatele zájmových ptáků (papoušků), aby důsledně dodržovali preventivní opatření. Hlavní zásadou je dodržovat zásady biologické bezpečnosti a bránit chovy před kontaktem s volně žijícími, zejména migrujícími ptáky, a podávat krmení i vodu na chráněných místech.

Je důležité, aby v případě každé podezřelé změny v chovech drůbeže, zejména pokles v příjmu potravy a vody, pokles v produkci vajec a zvýšené úhyny hlásili chovatelé místně příslušné krajské veterinární správě. Rovněž je důležité hlásit zvýšené úhyny volně žijících ptáků.

Další informace o nákazové situaci v Evropě lze získat na internetových stránkách SVS: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/ptaci-chripka/vysocepatogenni-aviarni-influenza/

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR