Bezpečnost potravin

Ptačí chřipka se šíří Evropou

Vydáno: 18. 12. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 18. 12. 2014.

Od začátku listopadu se vyskytl chřipkový kmen v Nizozemí, Německu a Spojeném království a byl potvrzen také u volně žijících ptáků. Poslední případy tento týden potvrdila Itálie i Německo. Italské úřady informovaly 15. prosince o výskytu ohniska vysocepatogenní aviární influenzy (AI) subtypu H5N8 v chovu krůt v obci Porto Viro, provincii Rovigo poblíž Benátek. Dne 16. prosince potvrdily německé úřady druhé ohnisko stejného subtypu v chovu krůt v obci Barßel, okres Cloppenburg v Dolním Sasku.

Přestože jsou prokázaným zdrojem viru volně žijící migrující ptáci, nákaza se objevila především v uzavřených chovech. To znamená, že k vlastnímu zanesení infekce do chovu dochází nepřímým kontaktem prostřednictvím kontaminovaného krmiva, pomůcek, nekontrolovatelným pohybem techniky a osob apod. Z přiložené mapy je zřejmé, že virus cirkuluje v populaci evropských volně žijících ptáků a proto existuje riziko přenosu viru do našich chovů drůbeže.

Virus ptačí chřipky, který se nyní vyskytuje v Evropě, způsobuje nespecifické klinické příznaky. To znamená, že v infikovaných chovech se neprojevuje výrazné hynutí drůbeže. Další příznaky jako snížení snášky a příjmu krmiva mohou být nevýrazné a jsou snadno zaměnitelné za jiné nákazy. Proto je důležité, aby v případě každé podezřelé změny v chovech drůbeže, zejména pokles v příjmu potravy a vody, pokles v produkci vajec a především zvýšené úhyny hlásili chovatelé místně příslušné krajské veterinární správě. Stejně tak je důležité hlásit zvýšené úhyny volně žijících ptáků.

Státní veterinární správa v této souvislosti znovu upozorňuje chovatele drůbeže, ale také drobnochovatele drůbeže a chovatele zájmových ptáků (papoušků), aby důsledně dodržovali preventivní opatření. Hlavní zásadou je bránit chovy před kontaktem s volně žijícími, zejména migrujícími ptáky, a podávat krmení i vodu na chráněných místech. Další preventivní opatření spočívají v zákazu vstupu nepovolaných osob do hal, dodržování zoohygienických zásad v chovu, jednorázovém naskladňování a vyskladňování turnusů, aktivaci dezinfekčních rohoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdů na farmu, atd.

Ptačí chřipka se v současnosti vyskytuje nejen na území Evropy, ale také v USA a v Kanadě. Vysocepatogenní aviární influenza stejného subtypu jako v evropských zemích se potvrdila také v USA, zatímco v Kanadě byl potvrzen případ AI subtypu H5N2.

Další informace ohledně nákazové situace HPAI v Evropě lze získat na internetových stránkách SVS: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/ptaci-chripka/vysocepatogenni-aviarni-influenza/

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Příloha

Zdroj:  SVS ČR