Bezpečnost potravin

Ptačí chřipka: EFSA doporučuje zvýšený dohled

Vydáno: 14. 7. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: SVS

Virus vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) nadále ve velké míře cirkuluje mezi mořskými ptáky v Evropě a způsobuje vysokou úmrtnost, zatímco celková situace u drůbeže se zmírnila. V Polsku pokračuje epidemiologické vyšetřování ohniska nákazy u koček. To jsou hlavní výstupy nejnovější zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a referenční laboratoře EU (EURL) o ptačí chřipce. Riziko pro veřejnost zůstává i nadále nízké.

Od 29. dubna do 23. června zasáhla vysoce patogenní influenza ptáků širokou škálu volně žijících druhů ptáků od nejsevernějších částí Norska až po pobřeží Středozemního moře. Uhynulí mořští ptáci byli nyní nalezeni nejen podél pobřeží, ale i ve vnitrozemí. Z tohoto důvodu úřad EFSA doporučuje aktivní sledování nákazy u volně žijících ptáků, zejména vodního ptactva, aby bylo možné pochopit cirkulaci a přetrvávání různých virů HPAI.

HPAI u savců

Většina volně žijících savců postižených HPAI jsou masožravci, kteří loví volně žijící ptáky, živí se mrtvými volně žijícími ptáky nebo obojím. V Polsku bylo pozitivně testováno na HPAI A(H5N1) dvacet čtyři domácích koček a jeden karakal (známý také jako rys pouštní), přičemž u některých z nich se objevily závažné klinické příznaky vedoucí k úhynu. Zdroj nákazy zůstává nejistý, dosud nebyl prokázán přenos z kočky na kočku ani z kočky na člověka. Na italské farmě postižené ohniskem HPAI u drůbeže byla zjištěna přítomnost protilátek u pěti psů a jedné kočky bez klinických příznaků.

EFSA doporučuje zvýšený dohled nad viry HPAI u volně žijících a volně se pohybujících domácích masožravců ve vysoce rizikových oblastech a zamezení kontaktu domácích masožravců s uhynulými nebo nemocnými zvířaty (savci a ptáky).

Nízké riziko pro obyvatelstvo

ECDC vyhodnotilo, že riziko nákazy virem HPAI v Evropě zůstává nízké pro běžnou populaci a nízké až střední pro osoby, které jsou v zaměstnání nebo jinak vystaveny kontaktu s infikovanými ptáky nebo savci (volně žijícími nebo domestikovanými). Pro další snížení rizika nákazy odborníci doporučují zvýšit informovanost veřejnosti, aby se vyhnula kontaktu s uhynulými nebo nemocnými mořskými ptáky nebo savci.

Přehled výskytu ptačí chřipky duben – červen 2023:

Zdroj: EFSA