Bezpečnost potravin

Ptačí chřipka: dle poslední zprávy zasaženo 25 států EU/EHP

Vydáno: 17. 3. 2021
Autor: KM EFSA

Nejnovější přehled vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI)

Podle nejnovějšího přehledu vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI, z angl. highly pathogenic avian influenza) bylo v 25 zemích EU/EHP* (včetně Spojeného království Velké Británie) v období od 8. prosince 2020 do 23. února 2021 hlášeno přibližně 1 000 případů HPAI. Většina případů (592 z 1 022) byla zaznamenána u domestikované drůbeže, zbytek tvoří ptáci chovaní v zajetí, či ptáci ve volné přírodě. Riziko lidské infekce zůstává obecně nadále velmi nízké. Vzhledem k přetrvávající přítomnosti virů HPAI u volně žijících ptáků, stále existuje riziko dalšího šíření, zejména v oblastech s vysokou hustotou výskytu drůbeže.

Ptačí chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se vyskytuje především u drůbeže a volně žijících vodních ptáků. V závislosti na molekulární charakteristice viru a jeho schopnosti zapříčinit onemocnění a způsobit úmrtnost drůbeže, jsou rozděleny viry ptačí chřipky na vysoce patogenní viry (HPAI – highly pathogenic avian influenza) nebo nízkopatogenní viry (LPAI – low pathogenic avian influenza).

Ptačí chřipka může být přenesena ze zvířat na člověka dvěma hlavními způsoby:

  • přímo od ptáků nebo z kontaminovaného prostředí
  • prostřednictvím hostitele, např. prase

Neexistují důkazy o tom, že by se ptačí chřipka mohla přenést na člověka konzumací kontaminovaných drůbežích produktů. Bezpečné zacházení se syrovým masem, důkladné vaření a správná hygiena v kuchyni mohou zabránit nebo snížit rizika, která představují kontaminované potraviny.


EHP – Evropský hospodářský prostor (European Economic Area – EEA)

Legislativa EU stanovuje pravidla pro dozor, kontrolu a eradikaci ptačí chřipky

 

Zdroj: EFSA