Bezpečnost potravin

První setkání zástupců sítě koordinačních míst v zemi usilující o přistoupení k EU

Vydáno: 16. 5. 2019
Autor: KM EFSA

Sarajevo (Bosna a Hercegovina), 22. – 23. května 2019

39. setkání zástupců sítě koordinačních míst pro spolupráci s EFSA (EFSA’s Focal Point network) se uskuteční 22. – 23. května 2019 v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Poprvé se zástupci členských států sejdou v zemi usilující o přistoupení k EU. Předmětem jednání budou mimo jiné otázky spolupráce mezi členskými státy a zeměmi usilujícími o přistoupení k EU, sdělování aktuálních informací k úkolům koordinačních míst a školení v oblasti grantů a veřejných zakázek.

Během workshopu, který se bude konat den před zasedáním, se účastníci naučí, jak žádat o podporu z programu COST (European Cooperation in Science & Technology) a budou diskutovat společné aktivity a možnosti spolupráce.

“Vnímáme EFSA jako zprostředkovatele spolupráce”, říká výkonný ředitel EFSA Bernhard Url. “Účelem tohoto workshopu a dalších podobných aktivit, které budou následovat, je umožnit přenos znalostí. Doufám, že povedou k vytvoření nových forem spolupráce mezi členskými státy a zeměmi usilujícími o přistoupení k EU.“

Co je síť koordinačních míst EFSA?
Síť tvoří zástupci všech 28 členských států EU, Islandu, Norska, pozorovatelů ze Švýcarska a zemí usilujících o přistoupení k EU. Podporuje výměnu informací, vytváření sítí a spolupráci a hraje důležitou roli v budování kapacit pro hodnocení rizik v EU a zvyšování povědomí o vědecké práci EFSA a členských států.

Rozšiřování EU
Mezi země usilující o přistoupení k EU v současné době patří Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo*, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko.

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 a stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Zdroj: EFSA