Bezpečnost potravin

První ročník V rytmu zdraví úspěšně navázal na původní koncept internetového kurzu

Vydáno: 28. 3. 2022
Autor: PK ČR

Tisková zpráva PK ČR

První ročník „V rytmu zdraví“ úspěšně navázal na původní koncept internetového kurzu a dětské soutěže pro 5. třídy základních škol

První ročník V rytmu zdraví je úspěšně za námi. Do internetové soutěže pro žáky 5. tříd základních škol se v letošním roce zaregistrovalo celkem 74 tříd, 100 učitelů a 981 žáků z celé České republiky. Vzdělávací kurz správného životního stylu navazuje na čtrnáct ročníků projektu Hravě žij zdravě, který Potravinářská komora České republiky (PK ČR) a Česká technologická platforma pro potraviny (ČTPP) realizovala s dalšími partnery v minulých letech.

Celkem pro devět tříd, z každého kraje republiky jednu, máme připraveny věcné dary od členů PK ČR a našich dalších partnerů. Nejlepší třídou se stala ZŠ Tři sekery z Karlovarského kraje, druhou příčku obsadila ZŠ Dobříkov u Vysokého Mýta z Pardubického kraje a třetí místo má v kapse ZŠ Komňa z Bojkovic ve Zlínském kraji. Posledně jmenovaná se umístila mezi první „trojkou“ již v loňském roce. Poděkování a gratulace však patří všem dětem i učitelům, kteří se soutěže účastnili.

Minulé období, zejména z důvodu covidových opatření, zamávalo nejen s pohybovými aktivitami celé populace. Znovu se ukázala důležitost domácího stravování a s tím souvisí i celková udržitelnost, což je téma, kterému se chceme v nejbližší době věnovat. Proto jsme se rozhodli učinit zásadní změnu i v našem kurzu včetně soutěže,“ prozrazuje Dana Gabrovská, vedoucí projektu z PK ČR. „Doplnili jsme praktické informace a videa“, dodává Gabrovská.

„Nový internetový vzdělávací kurz se soutěží pro žáky 5. tříd ZŠ V rytmu zdraví, má hlavně informovat a motivovat k udržitelnému a inteligentnímu zacházení s potravinami,“ vysvětluje Magda Hrubá, odborná administrátorka projektu a současně dodává, „chceme to dělat moderně, hravě a zábavně.“ V pěti samostatných lekcích žáci poznávají zásady, jak žít aktivní život šetrný k naší planetě, zapojují se i do společných projektů a úkolů. Kurz včetně soutěže má za cíl podporovat kolektivního ducha, tedy mít chuť společně tvořit.           

Odborným podkladem pro kurz je výživová pyramida Ministerstva zdravotnictví. O tu se opírají jak potravináři, tak výživoví poradci. Odborným garantem projektu je Sekce nutričních terapeutů při České asociaci sester.  V září letošního roku spustíme registraci učitelů pro 2. ročník „V rytmu zdraví“. Samotní žáci se budou moci hlásit do vzdělávacího kurzu včetně soutěže o dva týdny později. Do kurzu se mohou nesoutěžně zapojit i další zájemci z řad žáků i studentů dalších ročníků i laická veřejnost.

Kontakty pro média:
Potravinářská komora ČR
tisková mluvčí Helena Kavanová
kavanova@foodnet.cz, tel. 737 287 024
 

Zdroj: PK ČR