Bezpečnost potravin

První ročník akce „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“

Vydáno: 9. 10. 2015
Autor: berankova1

Ve dnech 2. a 3. října 2015 se konal první ročník akce pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“.

Zábavnou vzdělávací akci připravilo Ministerstvo zemědělství, Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny, ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha. 

Cílem akce bylo zábavnou formou seznámit děti se základy zdravé výživy, správnými hygienickými návyky v domácnosti a pravidly správného zacházení s potravinami. Program byl realizován v multifunkčním sále Národního zemědělského muzea Praha na Letné. 

V pátek navštívilo akci přes 400 dětí z pozvaných mateřských a základních škol v doprovodu pedagogů. V odpoledních hodinách si přicházely zasoutěžit převážně malé děti s rodiči. 

V sobotu již od otevírací desáté hodiny přicházely na soutěžní akci celé rodiny s malými i většími dětmi, včetně prarodičů. Ač se jednalo o první ročník zábavné soutěžní vzdělávací akce zaměřené na zdravou výživu a bezpečnost potravin, účast na akci byla více než očekávaná (plánovaná účast byla 400 návštěvníků). Akci navštívilo v průběhu dvou dnů přibližně 970 návštěvníků, dětí i dospělých. 

Při průchodu startem děti obdržely hrací kartu, do které měly získat 10 razítek za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Úkoly a témata jednotlivých stanovišť vycházela z výukového programu pro základní školy „Výživa ve výchově ke zdraví“, který je veřejnosti přístupný na webových stránkách www.viscojis.cz/teens. Výukový program i další výukové materiály vychází ze základních hygienických pravidel Světové zdravotnické organizace WHO „5 klíčů k bezpečnému stravování“. 

Úkoly na jednotlivých stanovištích:

Stanoviště č. 1 – CO U NÁS ROSTE?
Úkol – správně pojmenovat plody a semena rostlin, roztřídit je na tuzemské a exotické
Úkol – pomocí hmatu (poslepu) rozpoznat plody nebo semena rostlin

Stanoviště č. 2 – NAŠE ZVÍŘATA
Úkol – pojmenovat jednotlivé druhy zvířat, rozdělit je na tuzemské a exotické
Úkol – živočišné produkty (potraviny) přiřadit k tuzemským užitkovým zvířatům

Stanoviště č. 3 – POTRAVINY
Úkol – obrázky potravin roztřídit do skupin: mléčné výrobky, masné výrobky, výrobky z obilovin, ovoce a zelenina
Úkol – obrázky ovoce a zeleniny rozdělit zvlášť na ovoce a zvlášť na zeleninu

Stanoviště č. 4 – JDU NA NÁKUP
Úkol – nakoupit do nákupního košíku nebo vozíku zdravé potraviny
Úkol – na obrázku s potravinami vybrat ty, které jsou bezpečné, nebezpečné škrtnout

Stanoviště č. 5 – CO PATŘÍ DO LEDNICE?
Úkol – z obrázků potravin vybrat ty potraviny, které se musí skladovat v lednici a umístit je do modelu lednice
Úkol – odpovědět na otázku, proč se některé potraviny musí skladovat v chladu (+5 °C) nebo v mrazu (-20 °C)

Stanoviště č. 6 – DŮKLADNĚ OMÝVEJTE!
Úkol – shlédnout krátká videa o hygieně při zacházení s potravinami
Úkol – na obrázku s potravinami spojit s vodovodním kohoutkem potraviny, které je nutné před jídlem umýt

Stanoviště č. 7 – CO SE MUSÍ VAŘIT?
Úkol – z obrázků potravin vybrat potraviny, které je nutné před jídlem důkladně vařit a ty vložit do hrnce
Úkol – donést atrapu vejce (položeného na polévkové lžíci) po vymezené trase do hrnce

Stanoviště č. 8 – PITNÝ REŽIM
Úkol – z obrázků nápojů vybrat nápoje vhodné pro děti a nápoje nevhodné vyřadit
Úkol – odhadnout, kolik tekutin je potřeba vypít za den a toto množství ukázat na velikostí odpovídajících PET lahvích

Stanoviště č. 9 – TRÁVENÍ
Úkol – do obrázku s trávicím traktem nakreslit kudy putuje potrava v těle
Úkol – projít po laně dráhu tenkého střeva a zapamatovat si potraviny, které byly po trase (potraviny zdravé pro střevo a zažívání)

Stanoviště č. 10 – VÍŠ, CO JÍŠ?
Úkol – z obrázků potravin vybrat potraviny pro zdravou snídani a umístit je na magnetickou tabuli
Úkol – odpovědět, které potraviny jsou zdravé a důležité k snídani, a proč je důležité snídat

Kromě stanovišť byla pro děti připravena také kreativní dílna, kde děti vytvářely pomocí magických voskovek a šablon ovoce a zeleniny pestrobarevné obrázky. Převážně děvčata s velkou chutí navlékala korále z těstovin různých tvarů a barev. 

V cíli dostal každý soutěžící diplom a cenu v látkové tašce „Víš, co jíš?“, obsahující pexesa, magnetickou záložku do knížky, tematickou skládačku a omalovánky. Pro ty, kteří vyplnili úspěšně test s otázkami o bezpečnosti potravin, byly připraveny další ceny – lupa, kalendář, CD s písničkami o potravinách. 

Celou akci moderovala oblíbená umělecká dvojice „Vanda a Standa“, která program zpestřovala přímými hudebními vstupy s písničkami o hygieně a zdravých potravinách. 

Na startu soutěže byly dospělým návštěvníkům zdarma nabízeny publikace Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, tematicky zaměřené na výživu, správné zacházení s potravinami a bezpečnost potravin. K dispozici byly také výukové materiály – pracovní sešity pro žáky prvního i druhého stupně základních škol. Spotřebitelům byly nabízeny zdarma publikace České technologické platformy pro potraviny z edice „Jak poznáme kvalitu?“ 

Celá akce byla účastníky velmi kladně hodnocena a byl projeven zájem o další ročníky této zábavné vzdělávací akce pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy.