Bezpečnost potravin

První odhady sklizně ovoce ukazují na příznivou úrodu

Vydáno: 26. 6. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ ze dne 26. 6. 2018.

První čísla odhadu sklizní ovoce pro rok 2018 ukazují podobnost s rokem 2015. Po dvou sklizňově chudších letech, které byly zapříčiněny jarními mrazy v době květů a tvorby plůdků, je letos očekávána příznivá sklizeň ovoce. Z údajů, které ÚKZÚZ každoročně zpracovává k 15. červnu, vyplývá předpokládaná sklizeň okolo 185 tisíc tun, tj. průměrné navýšení sklizně ovoce oproti 5letému průměru o 22 %. Odhady se týkají hlavních sledovaných druhů ovoce.

Hlavním pěstovaným druhem na našem území je stále jabloň. Její odhadovaná sklizeň k  činí 150 279 tun, s průměrným odhadovaným výnosem 23,03 t/ha. V porovnání s 5letým průměrem je to navýšení o 18 %.

Druhým nejpěstovanějším druhem v produkčních výsadbách sadů jsou slivoně, které se v odhadu sklizně 2018 oproti 5letému průměru navýšily o 35 % a to na 8 544 tun.

Největší nárůst oproti průměru se projevuje ve sklizni hrušní, který činí 68 %. Toto navýšení není zapříčiněno jen dobrým letošním rokem, ale i věkovou strukturou tohoto druhu.  V případě hrušní je převážná část sadů na počátku plodnosti a v plné plodnosti. Naopak je to u výsadeb broskvoní, kde není navýšení tak výrazné i přes to, že jsou letos pro tento druh vhodné podmínky. V tomto případě je překážkou velké množství přestárlých výsadeb.     

V případě odrůd se předpokládá nejvyšší výnos u hlavních nosných odrůd. U jabloní jsou to odrůdy skupiny Golden Delicious, kde předpokládaná sklizeň dosahuje 43 tisíc tun, následované skupinou Jonagold a mutace a Idaredem. Největší odhadovaný průměrný výnos jabloní se předpokládá u odrůdy Gala a to 33 t/ha. Dalším druhem, u kterého se sledují sklizně v rámci skupiny odrůd, jsou hrušně. Nejpěstovanější odrůdou, která má současně nejvyšší odhadovanou sklizeň je Konference. U této odrůdy se předpokládá sklizeň okolo 3 800 tun, tj. 22 t/ha.

Nakolik letošní sklizeň ovoce ovlivní  již zaznamenané velké sucho nebo další rozmary počasí v průběhu vegetace budeme informovat v září, kdy naši specialisté provádí zákonem daný druhý odhad před finálním vyhodnocením sklizně.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock