Bezpečnost potravin

První hodnocení rizika z akrylamidu v Rakousku

Vydáno: 27. 2. 2003
Autor:

Institut věd o výživě na Univerzitě ve Vídni; hodnocení rizika z deseti skupin škrobnatých, opékaných, pečených nebo smažených potravin; skutečná spotřeba max. 40 % hodnoty WHO; nejrizikovější skupinou jsou děti a mládež

Při vyhodnocování rizika zatížení rakouského obyvatelstva akrylamidem Institutem věd o výživě na Univerzitě ve Vídni se pozornost soustředila na deset známých skupin škrobnatých, opékaných, pečených nebo smažených potravin. Údaje o spotřebě potravin byly shromažďovány pomocí stravovacích protokolů od spotřebitelů získávaných tzv. německým Spolkovým potravinovým klíčem (BLS), rakouským Potravinovým klíčem (ÖLS) a vědeckým výživovým programem (EWP) a ty byly zkombinovány s údaji o obsahu akrylamidu získanými Švýcarským spolkovým zdravotním úřadem (BAG).
Na základě vyhodnocení těchto deseti skupin potravin, které jsou potenciálními dodavateli akrylamidu se neočekává podstatné riziko pro rakouské spotřebitele. Vyloučí-li se osoby, které tyto potraviny vůbec nekonzumují, dosahuje přepočtené zatížení spotřebitelů nejvýše 40 % směrné hodnoty navržené WHO – 1 μg/kg tělesné hmotnosti. V případě dětí je příjem v absolutní hodnotě vyšší než u dospělých (a ještě vyšší ve vyjádření na kg tělesné hmotnosti). Nejnižší příjem je u skupiny seniorů. V případě některých středoškoláků s omezeným sortimentem konzumovaných potravin činí příjem až 2,95 μg/den, což odpovídá až dvoj- nebo trojnásobku příjmu dospělých.
Vzhledem k nedostačujícím údajům ohledně koncentrace akrylamidu v rakouských potravinách zatím nelze riziko exaktně vyhodnotit ani vydat zvláštní stravovací doporučení.

/Podrobnější informace najdete v Potravinářských aktualitách./
Ernährung, 26, 2002, č. 12, s. 493–502