Bezpečnost potravin

První dvě stanoviska EFSA k použití nanočástic

Vydáno: 18. 12. 2008
Autor:

Nanočástic stříbra (Ag-hydrosolu) v doplňcích stravy a nitridu titanitého v PET nápojových lahvích.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil dne 14.10.2008 veřejnou diskusi k návrhu vědeckého stanoviska týkajícího se bezpečnosti nanotechnologie pro potraviny a krmiva. K návrhu se mohly do 1.12.2008 podávat připomínky.
EFSA obdržel asi 200 připomínek od ca 30 různých organizací a jednotlivců, které bude brát do úvahy při přípravě konečné verze stanoviska. Očekává se, že konečné stanovisko bude schváleno počátkem roku 2009.
 
Na žádost Evropské komise zkoumaly již dva vědecké panely EFSA, a to:
– ANS, Panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje a
– CEF, Panel pro materiály přicházející do kontaktu s potravinami, enzymy, aromata a pomocné prostředky
 
bezpečnost (zdravotní nezávadnost) dvou specifických nanomateriálů použitých v doplňcích stravy a plastových nápojových lahvích. Oba panely při posuzování rizika aplikovaly přístup “případ od případu”, který je doporučován v návrhu stanoviska EFSA pro posuzování bezpečnosti specifických nanomateriálů.
 
Panel ANS schválil dne 26.11.2008 stanovisko, ve kterém se uvádí, že neměl dostatek údajů, aby mohl posoudit bezpečnost nanočástic stříbra v Ag-hydrosolu.
Panel CEF schválil stanovisko, ve kterém se uvádí, že specifickým použitím nanočástic nitridu titanitého v materiálu použitém k výrobě plastových nápojových lahví se nezvýšily obavy z toxických účinků. Dne 27.11.2008 CEF odsouhlasil a dne 16.12.2008 byl uveřejněn 21. seznam látek pro materiály přicházející do kontaktu s potravinami. Nanočástice nitridu titanitého lze používat v PET lahvích v množství 20 mg/kg.
 
Stanovisko EFSA k posouzení bezpečnosti Ag-hydrosolu přidávaného z výživových důvodů jako zdroj stříbra v doplňcích stravy je k dispozici v příloze.
 
Příloha: Stanovisko EFSA k Ag-hydrosolu (pdf, 40 kB)
 
Zdroj: EFSA