Bezpečnost potravin

První DEN ZDRAVÍ Ministerstva zdravotnictví navštívila zhruba tisícovka lidí – hygienici z Prahy byli u toho

Vydáno: 27. 6. 2018
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 26. 6. 2018

Zcela jedinečnou příležitost měla zhruba tisícovka návštěvníků, kteří se tuto sobotu , tj. 23. června 2018, zúčastnili historicky prvního DNE ZDRAVÍ Ministerstva zdravotnictví v Praze 2 v Zítkových sadech. Na pořádání této osvětové akce velmi aktivně participovala také Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“).  Na celkem šestnácti stanovištích byli lidem k dispozici ke konzultacím lékaři a odborníci ze špičkových zdravotnických zařízení. Mezi nimi také odborní zaměstnanci pražské hygieny s programem zaměřeným na nácvik správných technik hygieny rukou. Na místě byl osobně přítomný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který akci v 10 hodin slavnostně zahájil a v průběhu celého dne se do dění na DNU ZDRAVÍ také aktivně zapojoval. V odpoledních hodinách na akci zavítal také předseda vlády Andrej Babiš s manželkou.  

pozvánku na DEN ZDRAVÍ Ministerstva zdravotnictví publikovala HSHMP na svém webu již 20. 6. 2018 

 „Správné mytí rukou má bezprostřední vliv na prevenci omezování šíření infekčních onemocnění. Tomuto tématu přikládáme mimořádnou pozornost, a proto se také výuce správných technik hygieny rukou věnujeme v naší preventivně osvětové činnosti. Oceňuji, že se Ministerstvo zdravotnictví pod vedením pana ministra Vojtěcha rozhodlo Den zdraví s velmi pestrým a zajímavým programem uspořádat. Jsem také velmi rád za to, že se na kvalitním odborném programu mohla aktivně podílet také mnou řízená hygienická stanice,“ podotkl při této příležitosti ředitel HSHMP Jan Jarolímek.

Stánek pražské hygieny se těšil velkému zájmu přítomných návštěvníků. Nechyběl mezi nimi ani premiér Andrej Babiš společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. „Všem zájemcům včetně pana premiéra a pana ministra jsme prezentovali techniky správné hygieny rukou, kdy po krátkém výkladu bylo možné si správné mytí rukou názorně vyzkoušet a kvalitu umytých rukou, s odborným zhodnocením zkušené hygieničky, zkontrolovat s pomocí UV lampy. Návštěvy pana premiéra i pana ministra na našem stánku si vážíme. Oba dva tak symbolicky vyjádřili činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví podporu a uznání,“ upřesňuje šéf pražských hygieniků Jarolímek

FOTO č. 1:
 o stánek pražské hygienické stanice projevil zájem jak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, tak i předseda vlády ČR Andrej Babiš. Na fotografii před stánkem pražské hygieny s jejím ředitelem Janem Jarolímkem  
Zdroj: HSHMP
FOTA č. 2, 3 a 4: správné techniky mytí rukou si premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také osobně vyzkoušeli.
Viz http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazska-hygiena-na-historicky-prvnim-dnu-zdravi-ministerstva-zdravotnictvi-3705_3705_161_1.html
V rámci DNE ZDRAVÍ Ministerstva zdravotnictví si lidé dále mohli nechat vyšetřit mateřská znaménka, jejichž změny ve tvaru či barvě mohou poukazovat na vznik rakoviny kůže. Další stánky nabízeli vyšetření kloubů nebo měření tlaku. V jiných pak bylo možné se poradit s odborníky na očkování, výživu, léčbu obezity, odvykání kouření či zacházení s léky. Od 17 hodin den završil koncert kapely The Tap Tap. Program Dne zdraví byl proložen vědomostní soutěží o hodnotné ceny. 
„Cílem této akce bylo mezi občany vzbudit větší zájem o péči o své zdraví a prevenci. Neustále řešíme otázku, jak lidi léčit, ale stejně důležité je také nemocím předcházet. Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto osvětovou preventivní akci pro širokou veřejnost a nabídnout občanům základní vyšetření, odborné poradenství, informace o tom, jak o své zdraví správně pečovat, i o tom, kde hledat odbornou pomoc,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Mám velkou radost, jak se akce povedla. Chtěli bychom ji pořádat častěji,“ dodal ministr zdravotnictví.
FOTA č. 5, 6, 7, 8 a 9: HSHMP se na Den zdraví MZ řádně připravila. Na stánku bylo k dispozici množství osvětových a výukových materiálů včetně UV lampy, pod kterou si lidé kvalitu svých na místě umytých rukou mohli ověřit. Stánek HSHMP poutal pozornost i zástupců médií. Živý vstup odvysílala od stánku HSHMP Česká televize. 
Viz http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazska-hygiena-na-historicky-prvnim-dnu-zdravi-ministerstva-zdravotnictvi-3705_3705_161_1.html

Zdroj: HSHMP  
Sama HSHMP se veřejným aktivitám v oblastech podpory zdraví a zdravotní politiky věnuje dlouhodobě. Jen v roce 2017 se skoro padesáti zdravotně osvětových akcí pražské hygieny napřímo zúčastnilo více než 4300 lidí. HSHMP klade zvláštní důraz na kategorie žáků základních a studentů středních škol a odborných učilišť. Důležitou cílovou skupinou jsou rovněž senioři a rodiče pečující o předškolní děti. Informace a poznatky jsou cílovým skupinám předávány aktivní účastí zaměstnanců HSHMP na zdravotně osvětových akcích v jednotlivých částech Prahy, jakými jsou například oblíbené dny zdraví. U konkrétních cílových skupin je využíváno přednášek, besed a interaktivních speciálních populárně naučných programů. Významná je však i publikační činnosti HSHMP v dané oblasti a to především prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo článků v recenzovaných či jiných časopisech, které se dané tématice věnují.
 
V Praze 25. 6. 2018
 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel
 
Zdroj: HSHMP