Bezpečnost potravin

Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice – ECHA

Vydáno: 20. 6. 2018
Autor: SZÚ

SZÚ informuje o novém "interaktivním" průvodci vydaném agenturou ECHA.

Při nakládání s chemickými látkami je nesmírně důležitá komunikace v dodavatelském řetězci. Z těchto důvodů zpracovala ECHA průvodce, který má pomoci dodavatelům ale i příjemcům bezpečnostních listů nejen je sestavit, ale také lépe je pochopit a následně využít.


„Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice“ ECHA mimo jiné obsahuje:

  • základní informace k bezpečnostním listům a scénářům expozice,
  • doporučení pro příjemce bezpečnostních listů
  • informace, které mají být uváděny v jednotlivých oddílech bezpečnostního listu a scénáře expozice,
  • rady, co dělat na podporu bezpečného používání a dodržování právních předpisů,
  • tipy pro dodavatele a příjemce.

 

Na webu ECHA

  • „Interaktivní“ průvodce ve formátu PDF (v angličtině) – odkaz ZDE
  • Průvodce ve formátu PDF (v češtině, verze z listopadu 2016), 86 stránek – ke stažení ZDE

 

Pro dodavatele mohou být zajímavé také samostatné – Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů, t.č. poslední verze 3.1 v češtině z listopadu 2015 – ke stažení ZDE.

20. červen 2018 | MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Zdroj: SZÚ