Bezpečnost potravin

Průvodce světem potravin

Vydáno: 18. 5. 2009
Autor:

Rady spotřebitelům, na co si dát pozor při nakupování a manipulaci s potravinami.

V rámci aktivit Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství byla vydána publikace “Průvodce světem potravin” (viz příloha). Uvedená publikace se zaměřuje především na kvalitu/jakost potravin, přičemž jakostí se rozumí (podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích) “soubor charakteristických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravin a tabákových výrobků, jejichž parametry jsou stanoveny zákonem a prováděcími vyhláškami”.
 
Publikace je rozdělena do 8 kapitol:
 
1. Úvod: Proč nakupovat kvalitní potraviny
2. Všeobecné požadavky na potraviny
3. Specifické požadavky na kvalitu potravin podle komodit
4. Bioprodukty a biopotraviny
5. Balení potravin
6. Reklamace
7. Rady pro nakupování
8. Závěr
 
Příloha: Průvodce světem potravin (pdf, 455 kB, 33 stran)
 
Zdroj: ICBP
 
Pozn.: Uvedená publikace byla vydána v tištěné podobě. Zájemci si mohou objednat omezený počet výtisků, viz Publikace.