Bezpečnost potravin

Průvodce éčky v potravinách

Vydáno: 11. 7. 2008
Autor:

Obsáhlá publikace Dr. Terezy Vrbové o přídatných látkách v potravinách vydaná v r. 2001 je k dispozici na webu. Aktualizovaná verze vydaná v r. 2007 je v tištěné formě.

Vzhledem k tomu, že výše uvedená publikace byla vydaná v r. 2001, tedy před přistoupením ČR k EU, je třeba ji při využívání konfrontovat s aktuální legislativou. V době vydání platila v ČR pro přídatné látky vyhláška 298/1997 Sb., která byla poté několikrát změněna. K zatím poslední změně došlo v lednu 2008, a sice vydáním celé vyhlášky pod č. 4/2008 Sb.
Znění této vyhlášky v trvale aktuální formě lze nalézt na stránkách Agronavigátor.
 
Autorka Dr. Tereza Vrbová vydala aktualizovanou verzi publikace nově v r. 2007
Kniha je k dispozici v Ústřední zemědělské a potravinářské knihovně, Praha 2, Slezská 7, pod signaturou E 51176.