Bezpečnost potravin

Provozovatelé stánků s občerstvením na pražských vánočních trzích zapomínají na dodržování hygienických pravidel

Vydáno: 13. 12. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Poznatky Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) z terénu ukazují, že provozovatelé stánků s občerstvením na vánočních trzích v Praze základní hygienická pravidla většinou dodržují. Přesto, jak odhalila kontrola pražských hygieniků na vánočních trzích, se najdou i negativní výjimky. Z 42 kontrolovaných stánků  s prodejem občerstvení a nápojů umístěných na vánočních trzích pražští hygienici v 6 stáncích zjistili nedostatky závažného charakteru a v 1 stánku drobnější prohřešek. Pochybení se tak vyskytla v 17 % kontrolovaných stáncích.  Kontroly probíhaly na vánočních trzích v centrálních částech metropole, tedy na území městských částí Praha 1, 2, 3 a 5.

 

Stánkaři nejčastěji neudržovali v čistotě a dobrém stavu plochy a zařízení pro manipulaci s potravinami a porušovali podmínky pro správné skladování potravin a pokrmů, kdy se jednalo především o  nesourodé skladování potravin a porušení teplotního řetězce. Nečisté pracovní plochy či tzv. křížení při skladování může způsobit, že se mikroorganismy schopné vyvolat onemocnění člověka dostanou na potravinu, která už dále neprochází tepelnou úpravou. Po konzumaci takové potraviny může opravdu dojít k onemocnění člověka. Provozovatelům těchto stánků bude udělen sankční postih v příkazním řízení. V jednom případě obsluha stánku  u sebe neměla zákonem vyžadovaný zdravotní průkaz. Hygienici proto na místě udělili blokovou pokutu. 

Pražští hygienici se během kontrol zaměřovali na dodržování provozní a osobní hygieny, manipulaci s potravinami a pokrmy, včetně skladovacích teplot. U potravin pro výrobu pokrmů ověřovali spotřební lhůty. V neposlední řadě hygienici sledovali rovněž vybavení stánků dostatečným technologickým zařízením pro podávání a výrobu pokrmů, včetně přívodu teplé a studené pitné vody.

FOTO č. 1: fotografie z pražských vánočních trhů


Zdroj: HSHMP

V obecné rovině pražští hygienici při návštěvách vánočních trhů spotřebitelům doporučují před zakoupením jídla nejdříve obhlédnout stánek a všímat si jeho čistoty a také čistoty a vystupování obsluhy. V případě, že se něco spotřebitelům nezdá, je lepší navštívit jiné zařízení. Důležité je také konzumovat pouze dostatečně tepelně opracované pokrmy. Pokud se spotřebitelům nezdá jako dostatečná například teplota nebo chuť jídla, raději by takový pokrm neměli ani konzumovat.

Při konzumaci potravin venku je třeba obezřetnosti

Lidé by se při konzumaci stravy na ulici měli vyvarovat přímého kontaktu vlastních rukou s konzumovaným jídlem. Pokrm by měl být podáván tak, aby nedocházelo k přímému kontaktu rukou s jídlem, například na tácku nebo v kelímku. Pokud lidé předpokládají, že při vánočních procházkách Prahou budou konzumovat jídlo, pak pražští hygienici doporučují si na procházku vzít na očištění rukou malou příruční desinfekci, gel nebo desinfekční ubrousek. Lze tak výrazně omezit riziko nákazy infekční nemocí, například žloutenkou typu A. Dbát na hygienu rukou se v pozitivním slova smyslu vyplatí!

FOTA č. 2 a 3: fotografie z pražských vánočních trhů

V Praze 13. 12. 2019

odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP

            

Přílohy

 

Zdroj: HSHMP